¡VIK'ILUK ME JSATIK! 2019, numero 3 | ¿Mi xuʼ xlekub yuʼun akuxlejal li Vivliae?

Li Vivliae skoltaoj krixchanoetik sventa xlekub xkuxlejal ti kʼu xa sjalil likem talel li kuxlejale. Xuʼ me xatabe sbalil li pʼijil tojobtaseletik yichʼoj talel ta sventa li akuxlejale.

Voʼneal livro ti jtunel-oe

Akʼo venta kʼusi chal yantik kʼalal chchanik xchiʼuk chakʼ ta xkuxlejalik li beiltaseletik ta Vivliae.

Sventa lekuk noʼox oyutike

Li Vivliae yichʼoj beiltaseletik ti xuʼ tskoltautik sventa lekuk noʼox oyutike.

Ti kʼu yelan chkaʼi jbatike

Skʼan me jnaʼtikuk spajesel ti kʼu yelan chkaʼi jbatike.

Ta kutsʼ kalaltik xchiʼuk kamigotik

Sventa lekuk xkil jbatik xchiʼuk li yantike, tsots skʼoplal ti xkakʼbetik li kʼusi oy kuʼuntike.

Li takʼine

¿Kʼuxi tskoltautik li beiltaseletik ta Vivlia sventa xjutukaj li jvokoltik ta takʼine?

Ti kʼu yelan chkil jbatik xchiʼuk li Diose

Jkʼeltik kʼuxi tskoltautik sventa xlekub jkuxlejaltik li smantaltak Dios xchiʼuk li beiltaseletik yuʼune.

Li livro ti mas yichʼoj tabel sbalile

Kʼelo kʼu yepal yichʼoj pukel li Vivliae xchiʼuk ta jayib kʼop yichʼoj jelubtasel ta spʼejel balumil.

Li kʼusitik yichʼoj talel li ¡Vikʼiluk me jsatik! ¿Mi xuʼ xlekub yuʼun akuxlejal li Vivliae?

Li Vivliae yichʼoj lekil tojobtaseletik ti jtunel ta jkuxlejaltike.