Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  2016, num. 5

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose?

JLOM KRIXCHANOETIKE TSNOPIK ti te oy ta yut koʼontontik li Ajvalilal yuʼun Diose; yantik xtoke xchʼunojik ti kʼalal oy jun oʼontonal ta spʼejel Balumile jaʼ la tspas li Ajvalilal yuʼun Diose. ¿Kʼusi chanop li voʼote?

LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

«Li Dios te oy ta vinajele ta sliques jun ajvalil; muʼyuc bochʼo xuʼ chtuchʼbat yabtel [...]. Jaʼ ta stsal, jaʼ ta slajesbe scʼoplal scotol li yantic [ajvalil krixchanoetike]» (Daniel 2:44). Li Ajvalilal yuʼun Diose jaʼ jun melel ajvalil.

¿KʼUSI TO MAS CHAL LI VIVLIAE?

  • Li Ajvalilal yuʼun Diose ta vinajel to chventainvan tal (Mateo 10:7; Lukas 10:9).

  • Li Diose jaʼ tstunes li Ajvalilal yuʼune, taje jaʼ sventa xkʼot ta pasel li kʼusi oy ta yoʼonton liʼ ta Balumil jech kʼuchaʼal ta vinajele (Mateo 6:10).

¿Bakʼin chtal li Ajvalilal yuʼun Diose?

¿MI TA VAN XAVAL?

  • Muʼyuk buchʼu sna

  • Jutuk xa skʼan

  • Muʼyuk chtal

LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

«Li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilal liʼe ta xichʼ cholel ta spʼejel balumil sventa xaʼi skotol li jteklumetike, vaʼun ta xtal li slajebe» (Mateo 24:14). Mi laj xa ox yichʼ cholel batel ta spʼejel Balumil li lekil aʼyejetike, ta xtal li Ajvalilaj yuʼun Diose vaʼun chakʼbe slajel li kʼusitik chopol oy ta Balumile.

¿KʼUSI TO MAS CHAL LI VIVLIAE?

  • Muʼyuk buchʼu snaʼoj bakʼin ta xtal ta Balumil li Ajvalilal yuʼun Diose (Mateo 24:36).

  • Li albil kʼopetik ta Vivliae, chakʼ ta ilel ti poʼot xa skʼan xtal li Ajvalilale (Mateo 24:3, 7, 12).