Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE 2016, num. 5 | ¿Bu xuʼ jtatik li spatobil koʼontontike?

Jkotoltik ta jkʼantik ti oyuk buchʼu spat koʼontontik kʼalal oy kʼusi tsots ta jnuptantike. Li revista liʼe chalbe skʼoplal kʼuxi chpatbat yoʼontonik yuʼun Dios kʼalal chil svokolike.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Ta onoʼox jkʼantik ti oy buchʼu spat koʼontontike

¿Bu xuʼ jtatik spatobil koʼontontik kʼalal oy buchʼu chcham kuʼuntike, ti chkil jvokoltik ta abtel, ta nupunel o li ta chamele?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼuxi tspat koʼontontik li Diose?

Chantos koltael ta sventaik li buchʼutik chil svokolike.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

La sta spatobil yoʼontonik kʼalal jaʼo tsots svokolike

Krixchanoetik ti la sta spatobil yoʼontonik kʼalal jaʼo chtun yuʼunike.

JCHANBETIK LI XCHʼUNEL YOʼONTONE

«Jaʼ tstsalvan stuc li Mucʼul Diose»

¿Kʼuxi tsal yuʼun Goliat li Davide? ¿Kʼusi chakʼ jchantik li loʼil liʼe?

David xchiʼuk Goliat. ¿Mi jaʼ noʼox jecheʼ loʼil?

Oy buchʼutik ti chchanbeik skʼoplale mu xchʼunik ti jaʼ melel li loʼil taje. ¿Mi oy srasonik taje?

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Toj simaronun toʼox xchiʼuk muʼyuk sbalil chkaʼi li jkuxlejale

¿Kʼusi jelbat-o xkuxlejal jun kerem ti te likem ta yosilal Méxicoe?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

Li krixchanoetike ep ta tos ti kʼusi tsnopik ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose. Pe ¿kʼusi chal li Vivlia ta sventa li Ajvalilale? Xuʼ van labal to chavaʼi li stakʼobil taje.