Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | MUʼYUK CHʼAYEM-O TALEL SKʼOPLAL LI VIVLIAE

Li Vivliae, kuchem tal yuʼun akʼo mi voʼne xa laj yichʼ tsʼibael

Li Vivliae, kuchem tal yuʼun akʼo mi voʼne xa laj yichʼ tsʼibael

LI KʼUSI LA SNUPTANE. Li jtsʼibajometik xchiʼuk li buchʼutik la spasik kopiar li Vivliae ta papiro xchiʼuk ta nukuletik la stsʼibaik (2 Timoteo 4:13). * ¿Kʼuxi ti laj yakʼ ox ta vokol Vivlia li kʼusi pasbil-oe?

Li papiroe chtakij, chlokʼ sbon li kʼusi tsʼibabile xchiʼuk chkʼunib ta anil. Xi chalik li buchʼutik chchanbeik skʼoplal xkuxlejal li jvoʼneal ejiptoetike (egiptólogo) ti Richard Parkinson xchiʼuk Stephen Quirke sbiike: «Ta sjalile, li jkʼol papiro taje ta xlilij xchiʼuk chlaj-o batel, tspas ta pukuk. Kʼalal te kʼejbile, li balbal vunetike xuʼ me xkuxin xchiʼuk ta xkʼaʼ ta skoj ti oy ta sikilaltike, kʼalal mukbile xuʼ me xlaj ta chʼoetik, ta bikʼtal chonetik, pe mas to li ta sakil xinichʼetike». Kʼalal laj yichʼ tael junantike, oy papiroetik ti laj yil tajek kʼakʼal o te oy ti bu sik tajeke, jaʼ yuʼun ta anil noʼox lik sokuk.

Li nukuletike mas xkuch yuʼun kʼuchaʼal li papiroe, pe ta onoʼox sok ti mi muʼyuk lek laj yichʼ kʼelele o mi laj yil tajek kʼakʼale o ti bu toj sik tajeke. * Jech noxtok chlaj ta bikʼtal chonetik. Jaʼ yuʼun muʼyuk xa mas ta tael li voʼneal tsʼibetike. Ti jechuk kʼot ta stojolal li Vivliae, te chʼay-o jechuk li kʼusi chale.

KʼUXI KUCHEM-O TALEL YUʼUN LI VIVLIAE. Li mantaletik akʼbatik li j-israeletik jaʼ ti ‹ak’o slok’taik› li baʼyuk voʼob livroetik ta Vivlia skotol li ajvaliletik ta Israele (Deuteronomio 17:18). Jech noxtok, li buchʼutik lek xtojob ta spasel kopiare ep tajek la spasik, jaʼ yuʼun li ta slajebaltik baʼyel sigloe xuʼ stabeik skopiail li Tsʼibetik li ta snail tsobobbailetik ta Israele xchiʼuk li ta namal Macedoniae (Lukas 4:16, 17; Echos 17:11). ¿Kʼuxi kuchem-o talel yuʼun junantik li voʼneal tsʼibetik taje?

Li voʼne tsʼibetik ti ojtikinbil kʼuchaʼal li Balbal Vunetik ta Nab Muertoe, epal jabiletik kuch yuʼunik ti tikʼajtik ta pʼinetik pasbil ta achʼel ti te la staik ta yut chʼenetik ta takixokol balumile.

Li Philip Comfort ti jaʼ li buchʼu lek xchanojbe skʼoplal li Achʼ Testamentoe xi chale: «Li kʼusi nabile jaʼ ti Judaetike te tskʼejik li balbal vunetik ta kʼib o ta pʼinetik sventa lekuk-o li Tsʼibetike». Jaʼ jech la spasik li yajtsʼaklomtak Kristo eke. Taje jaʼ li srasonal ti yichʼoj tael junantik voʼneal tsʼibetik ta Vivlia ta pʼinetik, ta bikʼtal kuartoetik, ta chʼenetik xchiʼuk ta osiltik ti solel takin tajeke.

TI KʼUSI KʼOT TA PASELE. Epal xtuchʼulil voʼneal tsʼibetik ta Vivlia oy to li ta jkʼakʼaliltike, li jlome oy xa mas ta chaʼmil jabil. Jaʼ yuʼun muʼyuk yan livro ti jech yichʼoj voʼneal tsʼibetike.

^ par. 3 Li papiroe jaʼ jun tsʼiʼlel ti ta voʼ chchʼie xchiʼuk ti jaʼ tstunesbeik li yoktak sventa tspasik li vunetik taje.

^ par. 5 Jech kʼuchaʼal liʼe, li orijinal akta sventa li Declaración de Independencia de los Estados Unidos laj yichʼ tsʼibael ta nukuletik. Taje jutuk mu 250 jabil echʼem talel, pe li kʼusi yichʼoj tsʼibaele mu xa xvinaj ta chanel ta skoj ti yakal xtupʼ batele.