Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  2016, num. 2

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Buchʼu o kʼusi jaʼ li Diabloe?

¿MI TA VAN XAVAL ti Diabloe jaʼ...

  • ... jun kuxlejal ti mu xvinaj ta kʼelele?

  • ... jun slokʼol o senyail ti te oy ta koʼontontike?

  • ... li kʼusi te noʼox ta jnopbentike?

LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

Li Diabloe la skʼopon Jesus xchiʼuk laj yakʼ ta preva sventa mu xchʼunbe smantal li Diose (Mateo 4:1-4). Jaʼ yuʼun, chichʼ alel ti maʼuk noʼox te oy ta jnopbentike o ti jaʼ noʼox senyail li kʼusi chopole, yuʼun oy ta melel xchiʼuk toj chopol.

¿KʼUSI TO MAS CHAL LI VIVLIAE?

  • Chal ti lekil anjel toʼox li Diabloe, pe ti «muʼyuk onoʼox bu tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal li kʼusi melele» (Juan 8:44). Pas ta jun jutkʼop xchiʼuk muʼyuk la xchʼun mantal.

  • Yan anjeletike la stoy sbaik jech kʼuchaʼal li Satanase (Apokalipsis 12:9).

  • Li Diabloe chakʼbe snop krixchanoetik ti muʼyuk oye (2 Korintios 4:4).

¿Mi xuʼ van tspas ta mantal skotol krixchanoetik li Diabloe?

JLOM KRIXCHANOETIKE TSNOPIK ti jaʼ noʼox jun loʼile xchiʼuk li yantike chiʼik-o tajek ti x-uʼuninatik yuʼun li pukuje. Li voʼote, ¿kʼusi chanop?

LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

«Skotol li krixchanoetike oyik ta sjuʼel li buchʼu toj chopole» (1 Juan 5:19). Li Diabloe ta onoʼox stijbe yoʼonton ta sventa li kʼusitik tspas li krixchanoetike, pe mu spas ta mantal yuʼun skotol.

¿KʼUSI TO MAS CHAL LI VIVLIAE?

  • Chal ti Diabloe tstunes jutbil kʼopetik sventa tsloʼla epal krixchanoetik (2 Korintios 11:14).

  • Bakʼintik li pukujetike xuʼ tspas ta mantal li jun krixchanoe (Mateo 12:22).

  • Mi chichʼ kʼanbel koltael li Diose, xuʼ me xa kontrain li Diabloe xchiʼuk chakol ta stojolal (Santiago 4:7).