Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

«Kuxul li skʼop Diose, oy sjuʼel».

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li ta Evreos 4:12 xi chale: «Kuxul li skʼop Diose [xchiʼuk] oy sjuʼel», ¿kʼusi smelolal taje?

Kʼalal ta jkʼeltik li kʼusi yakal chalbe skʼoplal Pablo kʼalal ‹kuxul li skʼop Diose xchiʼuk ti oy sjuʼel›, xie, jaʼ tskoltautik ta yaʼibel smelolal ti jaʼ yakal chalbe skʼoplal li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose, ti te ta jtatik ta Vivliae.

Li ta jvuntike ep ta velta chalbe skʼoplal Evreos 4:​12 sventa chalbe smelolal ti oy sjuʼel sventa tsjel jkuxlejaltik li kʼusi chal Vivliae. Lek onoʼox ti jech chichʼ alele. Pe lek me ti xkaʼibetik smelolal kʼusi yakal chalbe skʼoplal Pablo kʼalal jech laj yalbe li j-evreoetik ti jaʼik yajtsʼaklomtak Kristoe. ¿Kʼusi yakal chalbe skʼoplal? Yakal tstijbe yoʼonton ti skʼan skolta sbaik ta spasel li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose. Li ta Chʼul Tsʼibetike te chalbe smelolal kʼusitik smakoj li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose. Jaʼ yuʼun, sventa xalbe smelolal li Pabloe, laj yalbe skʼoplal li j-israeletik ti koltaatik lokʼel ta Ejipto yuʼun li Diose. Li j-israeletik taje spatoj yoʼontonik ti te chbatik «ti bu chlocʼ ep yaʼlel xchuʼ vacax, xchiʼuc pom jech chac cʼu chaʼal chlocʼ voʼe», yuʼun jaʼ jech albilik yuʼun li Diose. Vaʼun jaʼ to te xuʼ xkux lek yoʼontonik (Éx. 3:⁠8; Deut. 12:​9, 10).

Taje jaʼ li kʼusi oy ta yoʼonton Diose. Pe li j-israeletike muʼyuk laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal li Jeovae xchiʼuk muʼyuk la xchʼunbeik smantal. Jaʼ yuʼun, jutuk mu skotolikuk muʼyuk x-ochik li ta xkuxobil yoʼonton Diose (Núm. 14:​30; Jos. 14:​6-​10). Manchuk mi jech, xi laj yal li Pabloe: «Oy to jtos kʼusi albil [...,] jaʼ ti chij-ochutik li ta xkuxobil [yoʼonton]» Diose (Evr. 3:​16-​19; 4:⁠1). Li «kʼusi albil» taje, jaʼ te tsakal skʼoplal li kʼusi tskʼan yoʼonton Dios ti yakʼoj xa ta ojtikinele. Jaʼ jech kʼuchaʼal la xchanbeik skʼoplal kʼusi tskʼan yoʼonton li yajtsʼaklomtak Kristoe, jaʼ jech xuʼ jchanbetik skʼoplal ek xchiʼuk ti jkolta jbatik ta spasel li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose. Jaʼ yuʼun, sventa xalbe smelolal Pablo ti te chalbe skʼoplal ta Chʼul Tsʼibetik li kʼusi albil skʼoplal taje, laj yalbe skʼoplal li kʼusi chal Génesis 2:⁠2 xchiʼuk Salmo 95:​11.

Tspat koʼontontik ti ‹oy to jtos kʼusi albile›: «Jaʼ ti chij-ochutik li ta xkuxobil [yoʼonton]» Diose. Ta melel, jpatoj koʼontontik ti ta onoʼox xij-och li ta xkuxobil oʼontonal taje, yuʼun jaʼ jech chal li Vivliae. Jaʼ yuʼun, chkakʼbetik yipal ti bu kʼalal xuʼ kuʼuntike. ¿Kʼuxi? Maʼuk ti ta jpastik li kʼusi chal Smantal Moisese mi jaʼuk ti oy xa kʼusitik lekik ta jpastik sventa noʼox lek xilutik li Diose. Moʼoj, ti kʼusie jaʼ ti ta sjunul koʼontontik ta jkolta jbatik ta spasbel li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose xchiʼuk ti jech-o ta jpastik batel ta skoj ti oy xchʼunel koʼontontik ta stojolal li Jeovae. Ta smilal xa noʼox krixchanoetik ta spʼejel Balumil yakal xa chchanik li Vivliae xchiʼuk yakal xa chchanbeik skʼoplal li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose. Vaʼun jaʼ chtijbat yoʼontonik sventa sjel xkuxlejalik, ti xakʼ xchʼunel yoʼontonike xchiʼuk ti xichʼik voʼe. Taje jaʼ svinajeb ti ‹kuxul li skʼop Diose xchiʼuk ti oy sjuʼele›. Ta melel, li kʼusi yaloj Vivlia ta sventa li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose, jaʼ skoltaojutik tajek xchiʼuk jech-o tskoltautik.