Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Oktuvre ta 2017

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 27 yuʼun noviembre kʼalal ta 24 yuʼun disiembre ta 2017.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Chakʼbutik bendision Jeova kʼalal ta jpastik li kʼusi tskʼanbutike

Li ta 1952, li Olive Matthews xchiʼuk smalale bat tunikuk ta prekursor li ta sural Irlandae. ¿Kʼuxi akʼbatik bendision yuʼun li Jeovae?

Mu ta ketikuk noʼox xkaltik ti chijkʼanvane

¿Kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti chijkʼanvan ta melele?

Chakʼ «espada» li kʼusi melel ta Vivliae

¿Kʼusi skʼoplal li «espada» laj yal Jesuse, xchiʼuk kʼuxi chkil-o jvokoltik yuʼun?

Li Jose ta Arimateae lik tunuk ta stojolal li Diose

¿Buchʼu li Jose ta Arimateae? ¿Mi yuʼun onoʼox lek xil sbaik xchiʼuk li Jesuse? ¿Kʼu yuʼun lek ti jkʼeltik batel li kʼusitik la spase?

¿Kʼusi chakʼ jchantik li kʼusitik laj yil Sakariase?

¿Kʼu yuʼun akʼbat yil Sakarias li kʼusitik labalik sba liʼe: jlik balbal vun ti xvilet ta toyole, jun ants ti tikʼil ta moche xchiʼuk li chaʼvoʼ antsetik ti oy xikʼike?

Chankot kareta xchiʼuk jun korona ti jaʼ chchabiutike

Vitsetik ti pasbil ta kovree, karetaetik sventa paskʼop xchiʼuk li bankilal pale ti jaʼ xa ajvalile. ¿Kʼuxi ta jtabetik sbalil li kʼusi slajeb akʼbat yil Sakarias ta sventa li steklumal Jeova avie?

Ta skoj noʼox slekil yoʼonton

Chanbo skʼoplal avil kʼuxi och ta mantal jun vinik ti chkontrainvan toʼoxe.

¿Mi anaʼoj xa?

¿Kʼusi nopem xaʼi spasel judaetik ti chopol tajek laj yil li Jesuse?