Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  2017, num. 4

Jutuk mu skotoluk li mukʼtik relijionetike chalik ti oy jchʼuleltik ti mu snaʼ xchame.

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | ¿KʼUSI CHAL VIVLIA TA SVENTA LI KUXLEJAL XCHIʼUK LAJELALE?

Oy kʼusi toj tsots skʼoplal ta jakʼbe jbatik

Oy kʼusi toj tsots skʼoplal ta jakʼbe jbatik

EP KʼUSITIK tsnopik li krixchanoetik ta sventa li kuxlejal xchiʼuk lajelale. Oy buchʼutik tsnopik ti oy bu chbat kuxiikuk kʼalal mi chamike. Yantike tsnopik ti chvokʼik ta achʼe. Pe li yantik xtoke tsnopik ti te laj-o skʼoplal jkuxlejaltik kʼalal chijchame.

Yikʼaluk van jelel kʼusi chanop ta sventa lajelal ta skoj ti jelel kʼu yelan lachʼi tale o ti yan-o alumale. Ta skoj ti jeltos kʼusi chakʼik ta chanel ta sventa li lajelale, ¿mi ta onoʼox van jnabetik skʼoplal ti kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal mi lijchame?

Ta epal sigloetik li jbabeetik ta relijione yakʼojik ta chanel ti oy la jchʼuleltik ti mu snaʼ xchame. Jutuk mu skotoluk li mukʼtik relijionetike —cristianismo, hinduismo, judaísmo, islam— chalik ti oy la jchʼuleltik ti muʼyuk chcham kʼalal chcham li jbekʼtaltike xchiʼuk ti te la chbat yoʼ bu oy li kuxlejaletik ti mu xkiltike. Yan li jbudistaetike tsnopik ti kʼalal chvokʼ ta achʼ jaykojuk li buchʼu chchame, chlaj skʼoplal li svokole xchiʼuk jaʼ to tsta li muyubajel ti spajebal xa noʼox jeche, taje nirvana sbi yuʼunik.

Ta skoj li chanubtaseletik taje jutuk mu skotoluk krixchanoetik tsnopik ti kʼalal chijchame jaʼ sventa xbat kuxikutik ta yan balumil. Jaʼ yuʼun li krixchanoetike toj tsots skʼoplal chilik kʼalal ta xijchamutike, yuʼun jaʼ la jech xchapanoj li Diose. Pe ¿kʼusi chal Vivlia ta sventa taje? Chkalbotkutik ti akʼo xakʼel li mantal chtale. Xuʼ van labal sba xavaʼi li stakʼobile.