Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA | LI JKAJLEJETIK TA KAʼ TA APOKALIPSISE KAJAJTIK TAL TA SKAʼIK

¿Mi skʼan van xanabe skʼoplal li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼ chal Apokalipsise?

¿Mi skʼan van xanabe skʼoplal li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼ chal Apokalipsise?

Chvinaj ti anil xa noʼox chanavik tal li jkajlejetik ta kaʼe. Li chanvoʼ jkajlejetik xchiʼuk li skaʼik ti tsotsik tajeke, xkoʼolaj ti kuxajtik xa yileluk kʼalal chalbe skʼoplal li Vivliae. Li baʼyele jaʼ jkot sakil kaʼ, li buchʼu skajlebinoj tale jaʼ jun ajvalil ti yan sba yutsil ti jaʼ to laj yichʼ vaʼanele. Te tijil tal jkot tsajal kaʼ ti xkoʼolaj skoloral kʼuchaʼal kʼokʼe, li buchʼu te kajale ta xchʼayes li jun oʼontonal ta balumile. Ta tsʼakale te xtal jkot ikʼal kaʼ ti xkoʼolaj kʼuchaʼal li akʼobale, li buchʼu te kajal tale stsakoj kilo ta skʼob ti yakal chalbe skʼoplal ti chlaj li veʼlile. Li xchankotale jaʼ jkot sakvayan kaʼ, ti jaʼ skʼan xal chameletik xchiʼuk lajelal ta skoj noʼox kʼusitike, jaʼ Lajelal li buchʼu te kajal tale. Te nopol tijil talel ta spat li Mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike, ti ep xa noʼox buchʼutik tsmil batele (Apokalipsis 6:1-8).

«Kʼalal la jkʼelbe skʼoplal ta sba velta li jkajlejetik ta kaʼ ti chalbe skʼoplal li Apokalipsise, lixiʼ tajek yuʼun. La jnop ti sta xa yorail li Skʼakʼalil Chapanele xchiʼuk ti muʼyuk kuxul chikom ta skoj ti muʼyuk chapalune» (Crystal).

«Kʼupil tajek chkil li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼ ti jeltos skoloral li skaʼike. Kʼalal laj kaʼibe smelolal kʼusi skʼan xal li kʼusi laj yakʼ ta ilel li Diose, oy lek srasonal ti jech chichʼ albel skʼoplale» (Ed).

¿Mi oy jech xavaʼi aba kʼuchaʼal li buchʼu laj yal sloʼilike? Ta melel li sloʼilal jkajlejetik ta kaʼ taje jaʼ li mas ojtikinbil ti te ta jtatik ta slajeb slivroal Vivlia ti jaʼ li Revelación o Apokalipsise. ¿Mi anaʼoj ti xuʼ xatabe sbalil kʼalal chanabe smelolal li kʼusi yakʼoj ta ilel Diose? Li Diose chal ta jamal ti xuʼ xata melel muyubajel mi chakʼel li livro ti chal albil kʼopetike, mi chavaʼibe lek smelolal xchiʼuk mi chapas li kʼusi chale (Apokalipsis 1:1-3).

Li kʼusi laj yakʼ ta ilel Dios ta sventa li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼe maʼuk sventa tsibtasutik, akʼo mi jech epal krixchanoetik ta xiʼik-o. Pe li kʼusi laj yakʼ ta ilel Dios taje, stsatsubtasojbe xchʼunel yoʼonton ta smiyonal krixchanoetik xchiʼuk yakʼojbe spatobil yoʼonton ti oy kʼusi lek tstaike. Xuʼ jech spat avoʼonton ek. Li yan mantal chtale chalbe mas skʼoplal.