Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE 2017, num. 3 | Li jkajlejetik ta kaʼ ta apokalipsise kajajtik tal ta skaʼik

¿KʼUSI CHANOP?

Li skʼoplal chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼ li ta slivroal Apokalipsise jaʼ jtos li kʼusi mas lek ojtikinbil ta Vivliae. Jlom krixchanoetike ta xiʼik-o tajek, pe jaʼuk li jlome tskʼan tsnabeik mas skʼoplal. Kʼelavil kʼusi chal li Vivlia ta sventa li albil kʼopetik kʼuchaʼal liʼe.

«Xmuyubaj li buchʼu tsots chapta xchiʼuk li buchʼutik chaʼiik li albil kʼop liʼe» (Apokalipsis 1:3).

Li revista liʼe chal kʼusi smelolal li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼe xchiʼuk chakʼ kiltik ti xuʼ van oy kʼusi lek ta jtatike.

 

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Mi skʼan van xanabe skʼoplal li chanvoʼ jkajlejetik ta kaʼ chal Apokalipsise?

Chankot kaʼetik: sak, tsoj, ikʼ xchiʼuk sakvayan. Ti yakalik ta anilajel li jkajlejetik ta kaʼe jaʼ li kʼusi mas ojtikinbil li ta slivroal Apokalipsise.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼusi skʼoplal li jkajlejetik ta kaʼ chal Apokalipsise?

Aʼio smelolal li kʼusi akʼbat yile.

Yan sprevail

Yikʼaluk van mu xa naʼ buchʼu li Tatenaie, pe oy kʼusi voʼne mukajtik ta lum ti te chalbe li sbie xchiʼuk ti oy kʼusi tsots skʼoplal chakʼ jnaʼtike.

JELBAT-O XKUXLEJALIK YUʼUN LI VIVLIAE

Batsʼi lek tajek xkaʼi xitajin ta beisbol

Li Samuel Hamilton jaʼ toʼox batem ta yoʼonton li tajimole, pe jaʼ jelbat-o xkuxlejal li Vivliae.

JCHANBETIK LI XCHʼUNEL YOʼONTONE

Jun kʼupil sba ants

Kʼalal kʼotik ta Ejiptoe, laj yakʼik venta ti toj kʼupil sba li Sarae. Toj labal van sba chavil li kʼusi kʼot ta pasele.

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Mi oy van jtsopuk krixchanoetik ti mas lek chil Dios xchiʼuk ti oy buchʼutik chakʼbe kastigoe?