Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE 2017, num. 2 | ¿Mi ta van xachʼam li mukʼta matanal yuʼun Diose?

¿KʼUSI CHANOP?

¿Kʼusi matanal mas ep sbalil yakʼojbutik li Diose?

Li Vivliae xi chale: «Skʼanoj tajek krixchanoetik li Diose, jaʼ yuʼun laj yakʼ li jun noʼox Xnichʼon» (Juan 3:16).

Li revista liʼe te chalbe skʼoplal kʼu yuʼun li Diose la stak talel ta Balumil Jesus sventa tal chamuk ta jtojolaltik xchiʼuk kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti ta jtojtik ta vokol li matanal taje.

 

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

Jun matanal ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe

Li ta Vivliae ta xalbe skʼoplal jun matanal ti mu kʼusi xkoʼolaj-o sbalile, ti jaʼ xuʼ xakʼbe xkuxlejalik sbatel osil li buchʼutik chchʼamike. ¿Mi oy van yan matanal ti mas to ep sbalile?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼu yuʼun muʼyuk kʼusi xkoʼolaj-o li mukʼta matanal yakʼojbutik Diose?

¿Kʼusi ti chakʼbe ep sbalil li jun matanale? Mi ta jnopbetik skʼoplal ta sventa taje jaʼ me tskoltautik sventa epuk-o sbalil xkiltik li matanale.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼu yelan chavil li mukʼta matanal yakʼoj Diose?

¿Kʼusi tstij koʼontontik spasel li kʼanelal yuʼun Kristoe?

¿Mi mu stakʼ xnupunik li jnitvanejetik ta relijione?

Oy relijionetik chalik ti mu stakʼ xnupunik li buchʼutik chtunik ta jbabe ta junuk relijione o li paleetike. ¿Kʼusi chal li Vivlia ta sventa taje?

Ti kʼu yelan kolik ta mosoinel li ta voʼne xchiʼuk li avie

Li ta voʼone, kolik lokʼel ta mosoinel li steklumal Diose. Kʼux ta alel, pe li avi kʼakʼale ta smiyonal xa noʼox krixchanoetik chil svokolik ta skoj ti muʼyuk tukʼilale.

Chakʼ jmuyubajeltik kʼalal chkakʼ li kʼusi oy kuʼuntike

Li yakʼel kʼusi lek oy kuʼuntike ta jtabetik sbalil xchiʼuk tstabe sbalil li buchʼu chichʼe. Chkoltavan xtok sventa jmojuk jkolta jbatik xchiʼuk xkamigoin jbatik. ¿Kʼusi tskoltaot sventa ‹xkuxet noʼox avoʼonton chavakʼe›?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

Li Vivliae chal ti ta ‹slajebal kʼakʼale›,‹toj echʼ noʼox xibal sba›. ¿Mi kʼot van ta pasel ta jkʼakʼaliltik li kʼusi laj yichʼ albel skʼoplal taje?