LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Noviembre ta 2018

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 31 yuʼun disiembre ta 2018 kʼalal ta 3 yuʼun fevrero ta 2019.

‹Mano li kʼusi melele xchiʼuk mu me xachon batel›

¿Kʼusi smelolal ti ta jmantik li kʼusi melele? Mi jtaojtik xae, ¿kʼusi skʼan jpastik yoʼ mu xchʼay kuʼuntike?

Jaʼ noʼox ta jtam batel sbelel li kʼusi melel avuʼune

¿Kʼusi tskoltautik sventa mu jchontik li kʼusitik melel yakʼoj jchantik Jeovae?

Jpat koʼontontik ta stojolal Jeova yoʼ jtatik li kuxlejale

Li slivroal Abakuke xuʼ skoltautik sventa junuk noʼox koʼontontik akʼo oy jvokoltik.

¿Buchʼu sventainoj li jnopbentike?

¿Kʼusi xuʼ jpastik sventa jaʼuk sventain jnopbentik li Diose, ti maʼukuk li snopben balumile?

¿Mi jaʼ xa jech jnopbentik kʼuchaʼal li snopben Jeovae?

¿Kʼusi skʼan xal ti «jelo anopbenik» xie? ¿Kʼuxi tspas kuʼuntik taje?

Li yutsil oʼontonale jaʼ jtos talelal ti xvinaj ta jkʼopojeltik xchiʼuk ta jtalelaltike

Li yutsil oʼontonale jaʼ jtos talelal chakʼ li xchʼul espiritu Diose. ¿Kʼuxi xuʼ jchʼiestik li kʼupil sba talelal taje?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Kʼalal jun xa ox akʼobal skʼan xcham li Jesuse, ¿buchʼutik laj yalbe skʼoplal kʼalal jkʼuxubinvanejetik xie xchiʼuk kʼu yuʼun jech chichʼik albel?

¿Kʼusi matanal xuʼ xkakʼbetik li Jeovae?

¿Kʼusi skʼan xal «li kʼusitik oy avuʼune» ti chal ta Proverbios 3:9? ¿Kʼuxi xuʼ jtunestik sventa jkoltatik li melel yichʼel ta mukʼ Diose?