Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Mayo ta 2017

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 3 kʼalal ta 30 yuʼun julio ta 2017.

Jkoltatik sventa xmuyubajikuk noʼox xtunik ta stojolal Jeova li ‹jyanlumetike›

¿Kʼuxi xuʼ lek jcholbetik mantal li buchʼutik jatavemik lokʼel tale?

¿Kʼu yelan xuʼ jkoltatik li yalab xnichʼnab ‹jyanlumetike›?

Mi jyanlumote, ¿kʼuxi xuʼ xa kolta avalab anichʼnab sventa xojtikinik li Jeovae? ¿Kʼuxi xuʼ xa kolta li yantike?

SLOʼIL XKUXLEJAL

Chkakʼ ta chanel kʼusi melel akʼo mi makal jchikin

Li Walter Markin ti makal xchikine xmuyubaj ta jyalel ti chtun ta stojolal li Jeovae

Mu me sikub li kʼanelal kuʼuntike

Junantik li yajtsʼaklomtak Kristo ta baʼyel sigloe sikub yuʼunik li kʼanelale; mu xa jechuk jech kʼuchaʼal ta slikebale. ¿Kʼusi tskoltautik sventa tsotsuk-o li kʼanelal kuʼuntik ta stojolal li Jeovae?

«¿Mi mas akʼanojun ti jaʼ mu sta li kʼusitik liʼe?»

Li Jesuse la xchanubtas Pedro ti jaʼuk xbat ta yoʼonton li kʼusi tsots tajek skʼoplale. ¿Kʼuxi xuʼ xkakʼ ta jkuxlejaltik li avi eke?

Kʼuxi la skolta yermanotak li Gayoe

¿Buchʼu li Gayoe? ¿Kʼu yuʼun skʼan jchanbetik li slekil kʼelobil laj yakʼ ta ilele?

Ti oy noʼox smelolal li kʼusitik oy kuʼuntike jaʼ me chakʼ jmuyubajeltik

¿Kʼusi tijbat yoʼontonik li jun nupultsʼakal sventa lekuk noʼox smelolal li xkuxlejalike? ¿Kʼusi la sjelik? ¿Kʼu yuʼun akʼbat smuyubajelik li kʼusi lek kʼot ta nopel yuʼunike?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

«¡Tsan ta yoʼontonik li cholmantale xchiʼuk mas to la skʼanik!»

Li asamblea ta 1922 tijbat yoʼontonik li jchanolajeletik ta Vivlia sventa xalbeik skʼoplal li «Ajvalil xchiʼuk li ajvalilal yuʼune». ¿Kʼu yelan laj yaʼiik?