LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Marso ta 2017

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 1 kʼalal ta 28 yuʼun mayo ta 2017.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Jtaojbe sbalil ti jaʼ ta jchiʼin li buchʼutik oy spʼijilike

Li William Samuelsone epal jabil tunem tal ta tsʼakal ora xchiʼuk toj labal xa noʼox sba ti kʼusitik staojane.

Kichʼtik ta mukʼ li buchʼu sta-oe

¿Buchʼutik staik-o ichʼel ta mukʼ xchiʼuk kʼu yuʼun? ¿Kʼuxi ta jtabetik sbalil ti chkichʼtik ta mukʼ li yantike?

Kakʼtik ta ilel ti oy xchʼunel koʼontontike xchiʼuk lekuk kʼusi xkʼot ta nopel kuʼuntik

Junantik li kʼusi chkʼot ta nopel kuʼuntike xuʼ xjel yuʼun li jkuxlejaltike. ¿Kʼusi tskoltautik sventa lekuk kʼusi xkʼot ta nopel kuʼuntik?

Ta sjunuluk me koʼonton tunkutik ta stojolal li Jeovae

Li Asa, Jeosafat, Esekias xchiʼuk Josiase te ajvalilajik ta Juda, pe oy kʼusitik mu lekuk la spasik. ¿Kʼu yuʼun laj yal Dios ti ta sjunul yoʼonton tunik ta stojolale?

Jaʼ jpʼijubtasobiltik li kʼusi la spasik ta voʼnee

Oy kʼusitik chakʼ jchantik li kʼusi chopol tspasik yantike jech kʼuchaʼal li buchʼutik chalbe skʼoplal li Vivliae.

¿Kʼusi xuʼ xapas mi oy ta vokol ti kʼu yelan xavil abaike?

Bakʼintike xuʼ van skʼanbot koltael junuk avamigo ti jaʼo chtun tajek yuʼune, ¿kʼuxi van xuʼ xakolta?

Biil ta Vivlia ti te tsakal la staik ta voʼneal pʼine

Li ta 2012 la staik sjepelultak pʼin ti te van yichʼoj oxmil jabile, labal tajek sba laj yilik li buchʼutik chchanbeik skʼoplale. ¿Kʼu yuʼun ti labal to sba laj yilike?