Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Fevrero ta 2018

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 2 kʼalal ta 29 yuʼun avril ta 2018.

Jchanbetik li Noe, Daniel xchiʼuk Job ti oy xchʼunel yoʼontonik xchiʼuk ti lek snaʼ xchʼunik mantale

Li oxvoʼ viniketik liʼe jaʼ jech la snuptan svokolik jech kʼuchaʼal ta jnuptantik avie. ¿Kʼusi koltaatik sventa tukʼuk xakʼ sbaik?

¿Mi xavojtikin lek li Jeova jech kʼuchaʼal la spasik li Noe, Daniel xchiʼuk Jobe?

¿Kʼuxi la yojtikinik Jeova li Noe, Daniel xchiʼuk Jobe? ¿Kʼuxi la stabeik sbalil? ¿Kʼusi stakʼ jpastik sventa jechuk xchʼunel koʼontontik kʼuchaʼal li oxvoʼ viniketik taje?

SLOʼIL XKUXLEJAL

«Li Diose xuʼ yuʼun spasel skotol»

Li jun nupultsʼakal ta loʼil liʼe chal kʼuxi jel xkuxlejalik kʼalal oy kʼusi labal sba laj yaʼi ta autovus li ajnilale.

¿Kʼusi skʼan xal ti tsotsutik ta mantale?

Li Vivliae chal kʼu yelan li buchʼu tsots ta mantale xchiʼuk li buchʼu muʼyuke.

Chʼikutik-o batel ta mantal

Kʼalal oy yojtikinobil kuʼuntik ta Vivliae, maʼuk skʼan xal ti tsotsutik ta mantale. ¿Kʼusi to skʼan jpastik?

Jaʼ chakʼ Dios li melel kuxetel oʼontonale

Mi chkakʼtik venta ti chchʼay xa batel xkuxetel koʼontontik yuʼun li kʼusitik ta jnuptantike, ¿kʼusi xuʼ jpastik sventa xijmuyubaj yan velta?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

Jaʼ puk-o batel lekil aʼyejetik ta Irlanda li mantaletik echʼe

¿Kʼu yuʼun xchʼunoj lek ermano Russell ti jaʼ xa yorail chichʼ cholbel mantal li krixchanoetik ta Irlandae?