Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Enero ta 2018

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 26 yuʼun fevrero kʼalal ta 1 yuʼun avril ta 2018.

TA SJUNUL YOʼONTON BAT TUNIKUK

Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Madagascar

Kʼelbo avil skʼoplal li ermanoetik ti bat tunikuk ta sjunul Madagascar sventa xepajes li yabtelik ta cholmantale.

«Chacʼbe stsatsal li bochʼo lubene»

Mas to me tsok batel li kuxlejal ta skoj ti nopol xa li slajebe. Li teksto sventa li jabil 2018 jaʼ tsvules ta joltik ti skʼan jkʼanbetik koltael li Jeovae.

Jmoj oyutik yuʼun li Snaʼobil slajel Kristoe

¿Kʼuxi ti jmoj noʼox oyutik yuʼun li Snaʼobil slajel Kristoe? ¿Kʼusi ora chkʼot ta pasel ti muʼyuk xa ta jpastik li Snaʼobil slajel Kristoe?

¿Kʼu yuʼun skʼan xkakʼbetik sutel Jeova li kʼusi yakʼojbutike?

Mi chkakʼbetik Jeova li kʼusi oy kuʼuntike jaʼ me jech chkakʼbetik yil ti jkʼanojtike. ¿Kʼuxi ta jtabetik sbalil kʼalal chkakʼbetik li kʼusi x-ayan kuʼuntike?

¿Kʼusi jtosukal kʼanelal ti chakʼbutik tajek muyubajele?

¿Kʼusi sjelbenal li kʼanelal ti oy ta yoʼonton Jeova ti akʼo jchʼiestike xchiʼuk li kʼanelal chalbe skʼoplal ta 2 Timoteo 3:2 kʼalal ta 4? Li stakʼobile jaʼ tskoltautik sventa jchʼiestik li melel kʼanelal ti jaʼ chakʼbutik tajek li jmuyubajeltike.

Li yajtuneltak Diose mu xkoʼolajik xchiʼuk li yan krixchanoetike

¿Kʼusi jelel-o tajek li yajtuneltak Dios xchiʼuk li yan krixchanoetik avi ta slajebal xa kʼakʼale?

¿Mi anaʼoj xa?

Li j-israeletik ta voʼnee, ¿mi tstunesik toʼox li beiltaseletik ti yichʼoj li Smantal Moises sventa xchapan li skʼopike?