LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Disiembre ta 2017

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 29 yuʼun enero kʼalal ta 25 yuʼun fevrero ta 2018.

«Jnaʼoj ti [chchaʼkuxie]»

¿Kʼu yuʼun xuʼ jchʼuntik ta melel ti oy chaʼkuxesel ta mas jelavele?

«Oy spatobil koʼonton ta stojolal Dios»

¿Kʼu yuʼun chkaltik ti jaʼ jun chanubtasel toj tsots skʼoplal li chaʼkuxesele?

¿Mi xvul ta ajol?

¿Mi akʼupinoj skʼelel Li Jkʼel osil ta toyole, ti achʼik to lokʼem tale? Mi jeche, paso preva mi xtakʼ avuʼun li kʼusitik liʼe.

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li ta skʼakʼalil Vivliae, ¿mi persa skʼan oyuk sderecho ta ba nichʼonil li jun krixchano sventa xkʼot ta snitilul li Mesiase?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Mi lek van ti stunesik dispositivo intrauterino (DIU) li yajtsʼaklomtak Kristo sventa mu xa xil yalab xnichʼnabik pe ti muʼyuk bu skontrainoj xtok li Vivliae?

Totil meʼiletik, koltao avalab anichʼnabik yoʼ xpʼijubik ‹ta sventa li kolebale›

Epal totil meʼiletike chat yoʼontonik kʼalal chal yalab xnichʼnabik ti tskʼan chichʼik voʼe. ¿Kʼuxi xuʼ skolta yalab xnichʼnabik sventa sta li skolelike?

Kerem tsebetik, «pasik-o me li kʼusi chata-o akolebalike»

Tsots kʼusi chlik jbaintik kʼalal chkichʼtik voʼe, pe skʼan me mu xiʼik-o li kerem tsebetike.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Laj kikta skotol sventa jtsʼakli li Kristoe

Kʼalal 16 toʼox sjabilal li Felix Fajardoe la snop ti chkʼot ta yajtsʼaklom Kristoe. Avie echʼ xa tal 70 jabil, pe muʼyuk chopol chaʼi ti la stsʼakli-o li Jesuse.

Saʼobil sloʼilal Li jkʼel osil ta toyole ta 2017

Li saʼobil liʼe xuʼ skoltaot sventa xata li sbi mantaletik ti lokʼ li ta revistaetik Li jkʼel osil ta toyole ta 2017.