LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Avril ta 2018

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 4 yuʼun junio kʼalal ta 8 yuʼun julio ta 2018.

¿Kʼuxi xuʼ jtatik li melel kolebale?

Jlom krixchanoetike tskʼan chkolik li ta ilbajinele, ti chichʼik tajek pʼajele xchiʼuk ta sventa li povreale. Yantik xtoke tskʼanik ti kolemuk xaʼi sbaik sventa xalik li kʼusi tsnopike xchiʼuk ti spasik li kʼusi xal yoʼontonike. ¿Mi xuʼ van xijkolutik ta melel?

Tunkutik ta stojolal li Jeovae, li Dios ti chakʼ kolebale

¿Kʼuxi skoltaojutik li s-espiritu Jeovae? ¿Kʼusi xuʼ jpastik yoʼ mu chopoluk jtunes li jkolebtik yakʼoj Diose?

Ermanoetik ti avichʼojik biiltasele, chanbeik stalelal li Timoteoe

Ta slikebale xuʼ van ta xiʼ li Timoteo kʼalal lik xchiʼin ta misioneroal li Pabloe. ¿Kʼusi xuʼ xchanbeik li Timoteo li buchʼutik biiltasbilik li ta tsobobbaile?

Jchanbetik stalelal li Jeovae, li Dios ti tstsatsubtas koʼontontike

Li yajtuneltak Jeovae jech-o tskʼanik tsatsubtasbel yoʼontonik.

¡Mas to skʼan jtsatsubtasbe jba koʼontontik li avie!

Ta skoj ti yantik xa chnopaj talel li skʼakʼalil Jeovae, skʼan teuk jsatik ta stojolal li kermanotaktike, vaʼun ta me jtsatsubtastik ti kʼalal chtun yuʼunike.

Kerem tseb, ¿mi avakʼoj ta avoʼonton stael li kʼusitik ta mantale?

Ta skoj ti ep kʼusi tsnop tspas ta xkuxlejalik li kerem tsebetike, bakʼintike ta xiʼik. ¿Kʼusitik xuʼ spasik sventa lek kʼusi xkʼot ta nopel yuʼunik?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Kʼu yuʼun mu stakʼ xichʼ akʼel ta yan pajina ta Internet o ta redes sosiales li vunetik o yan kʼusitik yuʼun li stestigotak Jeovae?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusi chal ta Salmo 144:12 kʼalal ta 15, ¿mi jaʼ laj yal li steklumal Diose o mi jaʼ laj yalik li chopol jyanlum krixchanoetik chal ta versikulo 11?