LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Avril ta 2017

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 29 yuʼun mayo kʼalal ta 2 yuʼun julio ta 2017.

«Cʼotuc ta pasel avuʼun li cʼusi chavale»

¿Kʼusi smelolal kʼalal oy kʼusi chkaltik ta jamale? ¿Kʼusi chal Vivlia ta sventa kʼalal oy kʼusi jamal chkalbetik li Jeovae?

¿Kʼusitik chlaj skʼoplal kʼalal mi tal li Ajvalilal yuʼun Diose?

Xi chal li Vivliae: «Ta xjelav li balumile», jaʼ xkaltik ti chlaj skʼoplale. ¿Kʼusitik ti chlaj skʼoplale?

SLOʼIL XKUXLEJAL

Jpʼel-o ta koʼonton ti yajsoltaroun Kristoe

Li Demetrius Psarrase la yichʼ tikʼel ta chukel ta skoj ti muʼyuk la stikʼ sba ta paskʼope. Akʼo mi spajebal xa noʼox tsots li preva la snuptane jech-o laj yakʼ ta ichʼel ta mukʼ Dios li stalelale.

Li ‹mukʼul jchapanvanej ta spʼejel balumile› jaʼ tspas-o li kʼusi tukʼe

¿Kʼu yuʼun xuʼ xkaltik ta jamal ti persa tukʼ skotol kʼusitik tspas li Jeovae? ¿Kʼu chaʼal toj tsots skʼoplal chaʼiik li yajtsʼaklomtak Kristo taje?

¿Mi jech chkiltik jech kʼuchaʼal chil Jeova li kʼusitik chkʼot ta pasele?

¿Kʼu yuʼun skʼan bikʼituk xkakʼ jbatik xchiʼuk skʼan xkakʼtik perton mi ta jkʼan jechuk xkiltik kʼuchaʼal chil Dios li kʼusitik muʼyuk tukʼ chkʼot ta pasele?

Ta yutsiluk koʼonton jmuyubtatik li Jeovae

Toj jutuk tajek li kʼusi ta jpastik sventa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan yoʼonton li Dios ti skotol xuʼ yuʼune, akʼo mi jech, ep tajek sbalil chil.