LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Mayo ta 2020

Li revista liʼe chichʼ chanel ta 6 yu’un julio k’alal ta 2 yu’un agosto ta 2020.

Li ajvalil ta norte ta slajebal kʼakʼale

Xchanobil 19: 6-12 yuʼun julio ta 2020. Oy sprevailtak ti yakal-o chkʼot ta pasel li albil kʼop ta sventa li ajvalil ta norte xchiʼuk ajvalil ta sure. ¿Kʼuxi jnaʼojtik ti jaʼ jeche? ¿Kʼu yuʼun skʼan xkaʼibetik lek smelolal?

Chaʼvoʼ ajvalil ti tstsak sbaik ta kʼop li ta slajebal kʼakʼale

Li albil kʼop ta sventa ajvalil ta norte xchiʼuk ajvalil ta sure koʼol yorail chkʼot ta pasel xchiʼuk yan albil kʼopetik. Li albil kʼopetik taje, ¿kʼuxi chakʼ ta ilel ti jutuk xa tajek skʼan xlaj li sbalumil Satanase?

¿Buchʼu jaʼ li ajvalil ta norte avie?

Xchanobil 20: 13-19 yuʼun julio ta 2020. ¿Buchʼu jaʼ li ajvalil ta norte avie xchiʼuk kʼuxi chichʼ lajesel? Mi laj kaʼibetik smelolale, tstsatsubtas koʼontontik ta skoj li kʼusitik ta jnuptantik ta jelavele.

Jtojbetik ta vokol Jeova li kʼusitik yakʼojbutike

Xchanobil 21: 20-26 yuʼun julio ta 2020. Li xchanobil liʼe tskoltautik sventa jkʼantik mas li Jeovae xchiʼuk ti jtojbetik ta vokol li oxtos matanal yakʼojbutike. Chakʼ kiltik xtok kʼuxi xuʼ jchiʼintik ta loʼil li buchʼutik mu xchʼunik ti oy Diose.

Jtojtik ta vokol li kʼulejal ti mu xkiltike

Xchanobil 22: 27 yuʼun julio kʼalal ta 2 yuʼun agosto ta 2020. Li xchanobil echʼe, laj yalbe skʼoplal junantik matanal yakʼojbutik Jeova ti xkiltike. Li xchanobil liʼe jaʼ xa chalbe skʼoplal li matanal o kʼulejaletik ti mu xkiltike xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ jtojtik ta vokole. Taje jaʼ tskoltautik yoʼ jtojbetik ta vokol Jeova ti jaʼ yakʼojbutik skotole.