LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Junio ta 2020

Li revista liʼe chichʼ chanel ta 3 kʼalal ta 30 yuʼun agosto ta 2020.

«Akʼo yichʼ chʼultajesel li abie»

Xchanobil 23: 3-9 yuʼun agosto ta 2020. ¿Kʼusi yichʼoj chibal kʼoptael ti jmakioj jkotoltik xchiʼuk li anjeletike? ¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal xchiʼuk kʼuxi xuʼ jkolta jbatik ta xchapanel? Mi laj kaʼibetik smelolal taje xchiʼuk li yan kʼusitik te nitil skʼoplale, jaʼ tskoltautik yoʼ masuk to lek xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae.

«Pasbun ta jun koʼonton sventa jxiʼta li abie»

Xchanobil 24: 10-16 yuʼun agosto ta 2020. Li ajvalil Davide oy kʼusi laj yalbe Jeova li ta Salmo 86:11 xchiʼuk 12, jaʼ chkalbetik skʼoplal li ta xchanobil liʼe. ¿Kʼusi skʼan xal ti ta jxiʼtatik li sbi Jeovae? ¿Kʼu yuʼun skʼan jxiʼtatik o xkichʼtik ta mukʼ li sbi Diose? Xchiʼuk ¿kʼuxi tskoltautik kʼalal chkichʼtik akʼel ta prevae?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼel vunetike

Li kʼusi chal Galatas 5:22 xchiʼuk 23, ¿mi te tsakal skotol li «talelaletik chakʼ chʼul espiritue»?

«Voʼon chbat jsaʼ tal jtuk li jchijtake»

Xchanobil 25: 17-23 yuʼun agosto ta 2020. ¿Kʼu yuʼun chiktaik tsobobbail junantik ermanoetik ti jal xa tunemik tal ta stojolal Jeovae? ¿Kʼu yelan ch-ilatik yuʼun li Jeovae? Jaʼ ta jkʼelbetik skʼoplal li ta xchanobil liʼe. Ta jkʼeltik xtok kʼuxi xuʼ jchanbetik Jeova ta sventa ti kʼu yelan la skolta junantik yajtuneltak ta voʼne kʼalal namajik ta stojolale.

«Sutanik tal ta jtojolal»

Xchanobil 26: 24-30 yuʼun agosto ta 2020. Li buchʼutik jal xa yiktaoj sbaik ta mantale xi ch-albatik yuʼun li Jeovae: «Sutanik tal ta jtojolal». ¿Kʼuxi xuʼ jkoltatik li buchʼutik tskʼan tsutik tale? Jaʼ ta jkʼeltik li ta xchanobil liʼe.