LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Agosto ta 2016

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 26 yuʼun septiembre kʼalal ta 23 yuʼun oktuvre ta 2016.

SLOʼIL XKUXLEJAL

Jaʼ yakʼojbun jmuyubajel ti chkakʼbe yantik li kʼusi oy kuʼune

Jun kerem ti ingles skʼope oy kʼusi lik spas ti jaʼ akʼbatem talel xkuxetel yoʼontone xchiʼuk ti tun ta misioneroal ta Puerto Ricoe.

¿Kʼu yuʼun laj yakʼbe slikeb nupunel li Jeovae?

¿Kʼu yuʼun xuʼ xkaltik ta melel ti jaʼ jun matanal yakʼoj Dios li nupunele?

Jsaʼtik li kʼusi xjelav to yutsile, ti jaʼ mu sta li oroe

Jkʼeltik oxtos kʼusitik xuʼ jtunestik yoʼ jsaʼtik li kʼusitik kʼupilik sba ta Vivliae

¿Mi tsots van skʼoplal chkiltik ti jchanubtastik li yantike?

¿Kʼuxi xuʼ xakolta sventa xakʼ ta yoʼontonik stael kʼusitik tsots skʼoplal ta mantal li buchʼutik achʼik toe?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal chilik ti persa tspok skʼobik li yajkontratak Jesuse?

K'USITIK K'OT TA PASEL TA VO'NE

«Yakalun ta kʼajoj sventa xichʼ kʼupil kʼoptael li Jeovae»

Akʼo mi mu xaʼibeik lek smelolal li Jchanolajeletik ta Vivlia ti bu to kʼalal mu stakʼ stikʼ sbaik ta politikae, lek kʼusi kʼot ta pasel yuʼunik