Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Junio ta 2016

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 1 kʼalal ta 28 yuʼun agosto ta 2016.

Oyutik ta yoʼonton li Jeovae

¿Kʼuxi jnaʼojtik ti oyutik ta yoʼonton ta melel li Diose?

Jkʼantik me li Jpatvanej kuʼuntike

¿Kʼuxi tstʼuj li buchʼutik tspat li Mukʼta Jpatvaneje? ¿Kʼu yuʼun tspatutik xchiʼuk kʼu yelan?

Kakʼtik akʼo spatutik li Mukʼta Jpatvanej kuʼuntike

¿Kʼusi tskoltautik sventa jtakʼtikuk patel xil li Diose?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

Li kʼusi akʼbat yil yuʼun Dios li Ezequiele, ¿buchʼu skʼoplal li vinik ti yichʼoj jun yabtejeb sventa tsʼibajele xchiʼuk li vakib viniketik ti yichʼoj yabtejebike?

«Ti Ajvalil Dios cuʼuntique, jun noʼox, muʼyuc yan»

¿Kʼusi smelolal ti «jun noʼox» li Jeovae xchiʼuk kʼuxi skʼan xkichʼtik ta mukʼ?

Mu xkakʼ xchibajesutik li spaltail yantike

Li Vivliae chalbe skʼoplal yajtuneltak Dios ti la syayijesbeik yoʼonton yantik ta skoj ti oy kʼusi chopol la spasik o laj yalike. ¿Kʼusi chakʼ jchantik taje?

Ep sbalil li jlekil talelaltike, jaʼ mu sta li diamantee

Toj ep me sbalil mi jech jtalelaltike.

¿Mi xvul ta ajol?

¿Mi akʼupinoj skʼelel Li Jkʼel osil ta toyole, ti achʼik to lokʼem tale? Mi jeche, paso preva mi xtakʼ avuʼun li kʼusitik liʼe.