LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE (SVENTA CHICHʼ CHANEL) Julio ta 2016

Li xchanobiltak liʼe chichʼ chanel ta 29 yuʼun agosto kʼalal ta 25 yuʼun septiembre ta 2016.

Ta sjunul yoʼonton bat tunikuk ta Ghana

Ep vokoliletik tsnuptanik xchiʼuk ep bendision tstaik li buchʼutik chbatik ti bu chtun mas jcholmantaletike.

Jaʼ jsaʼtik li Ajvalilal yuʼun Diose, maʼuk li yan kʼusitike

Li Jesuse chalbutik kʼu yuʼun mu lekuk ti jsaʼtik li kʼulejale.

¿Kʼu yuʼun skʼan ‹vikʼiluk jsatik›?

Jkʼeltik oxtos ti kʼusi xuʼ x-och jvayeltik yuʼun ta mantal mi muʼyuk la jkʼel jbatike.

«Mu xaxiʼ, vuʼun chajcoltaot»

Li Jeovae chakʼbe kʼusi chtun yuʼun li yamigotak kʼalal chil svokolike xchiʼuk ti chat yoʼontonike.

Jtojtik ta vokol «li slekil yutsil yoʼonton Diose»

¿Kʼusi la spas Jeova sventa xakʼ kiltik li slekil yutsil yoʼonton ta jtojolaltike?

Jcholtik «li lekil aʼyejetik ta sventa li slekil yutsil yoʼonton Diose»

Kʼalal ta jcholtik mantale, ¿kʼu yuʼun jaʼ chkalbetik skʼoplal li slekil yutsil yoʼonton Diose?

Li kʼusitik tsjakʼ jkʼelvunetike

¿Kʼusi skʼan xal li chaʼtel teʼ ti tslot sba chal Ezequiel ta kapitulo 37?