Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jkʼel osil ta toyole  |  2017, numero 6

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

¿Kʼusi jaʼ li Armajedone?

Li kʼusi tsnop jlom krixchanoetike

Tsnopik ti jaʼ jun mukʼta paskʼop ti bu tstunesik tsatsal vombaetike. Yantik xtoke, chalik ti chlaj skotol ta skoj nikel, nojelal ta voʼ o yan kʼusitik. ¿Kʼusi chanop li voʼote?

Li kʼusi chal li Vivliae

Li Armajedone jaʼ noʼox jun lokʼolkʼop ti bu chichʼ pasel li «paskʼop ta smukʼta kʼakʼalil Dios ti jaʼ li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune», jaʼ jun paskʼop ti bu chichʼ lajesel skotol li chopol krixchanoetike (Apokalipsis 16:14, 16).

¿Kʼusi to mas chal li Vivliae?

  • Li Armajedone maʼuk sventa tslajes Balumil li Diose, moʼoj, yuʼun jaʼ sventa mu sokesik-o batel Balumil li krixchanoetike (Apokalipsis 11:18).

  • Jaʼ tspajes-o skotol paskʼopetik li Armajedone (Salmo 46:8, 9).

¿Mi xuʼ van kuxul xijkom li ta Armajedone?

¿Kʼusi chanop?

  • Tana

  • Moʼoj

  • Yikʼaluk van

Li kʼusi chal li Vivliae

«Epal krixchanoetik» ti likemik talel ta skotol lumetike kuxul chkomik li ta «mukʼta tsatsal vokolile» xchiʼuk li ta slajeb paskʼop ti jaʼ li Armajedone (Apokalipsis 7:9, 14).

¿Kʼusi to mas chal li Vivliae?

  • Li Diose tskʼan ti ep krixchanoetik kuxul chkomik li ta Armajedone. Jaʼ noʼox tslajes li chopol krixchanoetik ta skoj ti mu xa xchʼunik mantale (Ezequiel 18:32).

  • Li Vivliae ta xal kʼusi xuʼ jpastik sventa kuxul xijkom li ta Armajedone (Sofonías 2:3).