Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE 2017, numero 6 | ¿Kʼusi li matanal mas lek akʼbilutike?

¿KʼUSI CHANOP?

¿Kʼusi matanal chakʼan ti xakʼbot li Diose?

«Te likem tal ta akʼol skotol li lekil matanal xchiʼuk li tukʼil matanale, te likem tal ta stojolal li Totil yuʼun lus ta vinajel» (Santiago 1:17).

Li revista liʼe tskoltautik sventa oyuk sbalil xkiltik li matanal yakʼojbutik Diose xchiʼuk ti jaʼ li mas lek akʼbilutike.

 

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

«Li matanal mas lek akʼbilune»

¿Mi oy ta avoʼonton chavakʼ o chavichʼ akʼbel junuk matanal ti to jtunele?

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼuxi xuʼ jtatik jun lekil matanal?

Mu kʼunuk ta tael junuk matanal ti tskʼupin li jun krixchanoe. Akʼo mi koʼol li matanale, xuʼ jelel sbalil chil li buchʼu chkakʼbetike.

MANTAL TA SLIKEBALTIK PAJINA

¿Kʼusi jaʼ li matanal mas lek akʼbilutike?

Akʼo mi ep matanaletik yakʼojbutik, pe oy jun ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe.

¿Kʼu toʼox yelan ta melel li Jesuse?

Akʼo mi jech, ta epal jabiletik ep buchʼutik spasojbeik slokʼol ti tskuyik ti jaʼ la li Jesuse. Pe ¿kʼusi chal Vivlia ta sventa ti kʼu yelane?

¿Kʼu yelan skʼan xkiltik mi oy kʼusi chopol la jpastike?

Jkotoltik onoʼox oy kʼusi chopol ta jpastik, mu ventauk mi jutuk o ep jabilaltik. ¿Kʼu yelan skʼan xkiltik?

¿Kʼu yuʼun toj ep Vivliaetik?

Sventa xichʼ aʼibel lek smelolal ti kʼuchaʼal oy jeltos Vivliaetike.

¿Mi skʼan spasik skʼinal Svokʼel Ninyo li yajtsʼaklomtak Kristoe?

Akʼo mi lek tajek la yil sbaik xchiʼuk Jesus li baʼyel yajtsʼaklomtake, ¿mi laj van spasik li skʼinal Svokʼel Ninyoe?

¿Kʼusi chal li Vivliae?

Li jpʼel kʼop Armajedone chak xiʼel, pe ¿kʼusi jaʼ ta melel?

Yan aʼyejetik ta Internet

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tspasbeik skʼinal Svokʼel Ninyo li stestigotak Jeovae?

Ep buchʼutik tspasik li skʼinal Svokʼel Ninyoe akʼo mi snaʼojik bu likem tal. Naʼo kʼu yuʼun muʼyuk tspasik li stestigotak Jeovae.