Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Slikeb loʼil

Slikeb loʼil

¿KʼUSI CHANOP?

¿Mi oy ta melel li anjeletike? Xi chal li Vivlia ta sventa taje:

«Ánjeletic ti jelavem xuʼ avuʼunique, lequil-cʼoptaic ti Diose, ti ta xcʼot ta pasel avuʼunic ti cʼu sʼelan ta xalboxuque, ti chapalucoxuc ta xchʼunbel une» (Salmos 103:20Ch).

Li revista liʼe chal kʼusi chakʼ ta chanel Vivlia ta sventa li anjeletike xchiʼuk ti kʼu yelan ch-abtejike.