Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jech kʼuchaʼal li jun yajval empresa tstunes jun sekretario sventa stsʼiba jlikuk kartae, li Dios eke la stunes viniketik sventa stsʼibaik li Xchʼul Kʼope.

¿Kʼuxi chalbutik Dios li kʼusi tspase?

¿Kʼuxi chalbutik Dios li kʼusi tspase?

Ti kʼuxi lik talel li kuxlejale, li Jpasvanej kuʼuntike stunesoj anjeletik xchiʼuk j-alkʼopetik sventa oyuk kʼusi xalbe li krixchanoetike. Pe maʼuk noʼox taje, yuʼun la snop ti jaʼ lek ti tsʼibabiluk xkom li kʼusi yaloj tspase. Li Diose yalojbutik ta jamal ti chijmuyubajutik li ta mas jelavele, pe yikʼaluk van xuʼ xi jakʼbe jbatike: «¿Bu xuʼ jtatik li kʼusi yaloj tspas Diose?».

Li kʼusi yaloj Diose te oy li ta Skʼop Diose (2 Timoteo 3:16). Li Diose, ¿kʼuxi la stunes yaj-alkʼoptak sventa stsʼibaik li kʼusi chale? Li Diose laj yakʼanbe ta snopben viniketik li kʼusitik tsnope, vaʼun la stsʼibaik komel (2 Pedro 1:21). Kalbetik junuk skʼelobil: mi oy junuk yajval empresa tskʼanbe sekretario ti akʼo stsʼiba jlikuk kartae, muʼyuk ta jnoptik ti jaʼ yuʼun sekretario li kartae, yuʼun jnaʼojtik ti jaʼ yuʼun li yajval empresae. Taje jaʼ jech la spas li Dios eke akʼo mi la stunes viniketik sventa stsʼibaik li kʼusi chale, jaʼ me yuʼun li Skʼop Diose.

LI SKʼOP DIOSE BUYUK XA NOʼOX XUʼ JTATIK

Li aʼyej yuʼun Diose toj echʼ noʼox tsots skʼoplal, jaʼ yuʼun tskʼan ti skotol krixchanoetik akʼo xchanike xchiʼuk ti xaʼibeikuk lek smelolale. Li avie, ta «skotol lumetik, nitilulaletik, jeltos kʼopetik xchiʼuk ta skotol jteklumetik» xuʼ xa xaʼiik li «lekil aʼyejetik sventa sbatel [osil]» yaloj Diose (Apokalipsis 14:6). Koliyal li sbendision Diose, li Skʼope oy xa mas ta oxmil jeltos kʼopetik ti jelubtasbil ta sliklejal o ta jvokʼ noʼoxe, ti muʼyuk yan livro ti jech yepal yichʼoj jelubtasele.