LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE 2020, numero 1 | Saʼel li kʼusi melele

Li Vivliae tstakʼbutik li kʼusi tsots skʼoplal ta jakʼbe jbatik ta jkuxlejaltike.

Saʼel li kʼusi melele

Akʼo mi mu xa jnaʼtik bu xuʼ jtatik li kʼusi melele, xuʼ me xatabe stakʼobil li kʼusi tsotsik skʼoplal chajakʼbe abe ta akuxlejale. Kʼelavil kʼuxi ta pasel.

Li Vivliae melel li kʼusi chale

Xuʼ me xapat avoʼonton ti melel kʼusi chal li Vivliae.

Li kʼusi melel ta sventa Dios xchiʼuk li Jesukristoe

¿Mi koʼol li Jeova xchiʼuk li Jesukristoe?

¿Kʼusi jaʼ li melel ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose?

Tekstoetik ti chalbe skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Diose, ti bu oye, li kʼusi tspase, buchʼu ch-ajvalilaj yuʼun, buchʼutik chchiʼinan xchiʼuk buchʼu tsventainan.

Li kʼusi chtal ta tsʼakale

Chiʼuk-o batel li spatobil avoʼonton ta sventa li kʼusi yaloj tspas Dios ta jelavel liʼ ta balumil xchiʼuk ta stojolal li krixchanoetike.

¿Kʼuxi xuʼ skoltaot li kʼusi melele?

Snaʼel li kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae ep kʼutik yelan xuʼ skoltautik.