Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼalal mu xa stsʼik chkaʼitik li kʼusi ta jnuptantike

Kʼalal mu xa stsʼik chkaʼitik li kʼusi ta jnuptantike

KʼALAL muʼyuk kʼusi ta jnuptantike xijmuyubaj noʼox, pe kʼalal oy kʼusi tsots ta jnuptantike toj tsots chkaʼitik.

Jech kʼuchaʼal kʼot ta stojolal li Sally * ta Estados Unidose, laj skotol li kʼusitik oy yuʼun ta skoj li jun tsatsal ikʼaloʼ echʼe, xi chale: «Kaloj mi mu xa xkuch batel kuʼun. Ep ta velta laj kaʼi ti muʼyuk xa stsatsal koʼontone».

Kʼalal oy buchʼu chcham kuʼuntike toj echʼ noʼox kʼux chkaʼitik. Xi chal li Janice ta Australiae: «Kʼalal cham xchaʼvoʼal li jkeremtake, solel lilijem kom li koʼontone, pe laj kakʼ persa sventa xitsatsub yan velta. Xi la jkʼanbe vokol li Diose: ‹Avokoluk, Kajval, ¡mu xa stsʼik chkaʼi! Jaʼ noʼox ta jkʼan ti teuk xa vayal xikom ti mu xa xijulav-oe›».

Kʼalal mukul satiat yuʼun yajnil li Daniele toj echʼ noʼox kʼux laj yaʼi, xi chale: «Kʼalal laj yalbun kajnil ti la smukul satiune xkoʼolaj laj kichʼ pajbel kuchilo ta koʼonton laj kaʼi. Toj kʼux tajek laj kaʼi, yuʼun xkoʼolaj ti te yakal tspajilanbeikun-oe, taje oy jayibuk u jech laj kaʼi».

¿Mi chavil avokol ta jtosukal liʼe?

Mi jech yakal chavil avokole, li revista liʼe ta me skoltaot sventa xavakʼ venta ti oy to sbalil li akuxlejale.

^ par. 3 Li ta mantaletik liʼe laj yichʼ jelel li jlom biiletike.