LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE 2019, numero 2 | ¿Mi oy sbalil ti kuxulutike?

¿Mi oy kʼusi kʼotem ta atojolal ti solel mu xchʼay-o xavaʼi ti jaʼ ta skoj ti chajakʼbe aba mi oy sbalil li akuxlejale?

Kʼalal mu xa stsʼik chkaʼitik li kʼusi ta jnuptantike

Akʼo mi chkil jvokoltik oy me sbalil ti kuxulutike.

Kʼalal ch-echʼ nojelal ta voʼ o yan kʼusitike

Li lekil beiltaseletik ta Vivliae jaʼ tskoltautik sventa xkuch batel kuʼuntik kʼalal chkil jvokoltik ta nojelal ta voʼ o yan kʼusitike.

Kʼalal oy buchʼu chcham avuʼune

Kʼelo voʼob tojobtaseletik ti xuʼ skoltaot sventa mu masuk kʼux xavaʼi ta skoj ti oy buchʼu cham avuʼune.

Kʼalal tsmukul satiot li anup achiʼile

Li buchʼutik yichʼojik mukul satiel yuʼun snup xchiʼilike te staoj spatobil yoʼontonik li ta Vivliae.

Kʼalal tstsakot tsatsal chamele

Kʼelo kʼu yelan kuchem talel yuʼunik junantik krixchanoetik akʼo mi tsakbilik ta tsatsal chamele.

Kʼalal mu xa xuʼ avuʼun chavaʼie

¿Mi oy chopol tajek avaʼioj aba ti mu xa xakʼan xakuxie? ¿Kʼusi xuʼ xa skoltaot kʼalal jech chavaʼi abae?

¿Kʼu yuʼun oy sbalil ti kuxulutike?

Akʼo mi mu xaʼibeik lek smelolal avokoltak li yantike, li Diose oyot ta yoʼonton xchiʼuk tskʼan tskoltaot.

Oyot tajek ta yoʼonton li Diose

Xuʼ skoltaot li versikuloetik ta Vivlia liʼe xchiʼuk xuʼ stsatsubtas avoʼonton.