Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Xuʼ xavamigoin li Diose

Xuʼ xavamigoin li Diose

LI KʼUSI TSNOP JLOM KRIXCHANOETIKE

Tsnopik ti muʼyuk oyutik ta yoʼonton li Diose, ti toj mukʼ skʼoplale xchiʼuk ti toj echʼ noʼox chʼul ti mu stakʼ xijnopaj ta stojolale.

LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

«Nopajanik ta stojolal Dios, vaʼun chnopaj tal ta atojolalik ek» (Santiago 4:8).

«Akʼbeik me sbain skotol li kʼusi chavul-o avoʼontonike, yuʼun oyoxuk ta yoʼonton» (1 Pedro 5:7).

¿KʼUSI XUʼ JPASTIK SVENTA XIJNOPAJ TA STOJOLAL LI DIOSE?