Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

¿Kʼusi sbalil chatabe kʼalal chavojtikin li Diose?

¿Kʼusi sbalil chatabe kʼalal chavojtikin li Diose?

Oy xa kʼusitik laj kalbetik talel skʼoplal ti tskoltautik sventa jnaʼtik buchʼu jaʼ li Diose. Laj xa kiltik ti chal Vivlia ti jaʼ Jeova li sbie xchiʼuk li stalelal ti mas tsots skʼoplale jaʼ li kʼanelale. Jech xtok, la jkʼeltik li kʼusitik spasoje xchiʼuk li kʼusi tspas ta stojolal li krixchanoetike. Pe oy to yan kʼusi smakoj kʼalal chkojtikintik li Diose, pe xuʼ van chajakʼbe aba mi oy sbalil kʼalal jech ta jpastike.

Li Jeovae chalbot ti «chacʼ sba ta ilel» mi chasaʼe (1 Crónicas 28:9). Mi chavakʼ persa yojtikinele oy me kʼusi toj lek chata: jaʼ ti lek chavamigoin abaik xchiʼuk li Jeovae (Salmo 25:14). ¿Kʼusi sbalil chata mi lek xavil aba xchiʼuk li Diose?

Ta me xamuyubaj ta melel. Li Vivliae chal ti Jeovae jaʼ jun «Dios ti xmuyubaje» (1 Timoteo 1:11). Mi chanopaj ta stojolal li Diose xchiʼuk mi chavakʼ persa ti jechuk atalelal kʼuchaʼal li Stuke ta me xamuyubaj ta melel, vaʼun jun noʼox avoʼonton xchiʼuk lek noʼox li ajol avoʼontone (Salmo 33:12). Xchiʼuk muʼyuk chapas li kʼusi chopole, chlekub batel atalelal xchiʼuk lek me chavil aba xchiʼuk li yantike. Ta melel jech chaval kʼuchaʼal li jtsʼibajom yuʼun salmo ti xi laj yale: «Li vuʼune chinopaj ta atojol, yuʼun jaʼ toj lec chcaʼay» (Salmo 73:28).

Jaʼ chchabiot li Diose. Xi jamal chalbe yamigotak li Diose: «Te oy o jsat ta atojol» (Salmo 32:8). Taje jaʼ skʼan xal ti chchabi ta jujuntal li yajtuneltake xchiʼuk chakʼbe li kʼusi chtun yuʼunike (Salmo 139:1, 2). Kʼalal tstsatsub ti kʼu yelan chavil aba xchiʼuk li Jeovae, te chavakʼ venta ti ta onoʼox skoltaote.

Lek kʼusi chata ta jelavel. Maʼuk noʼox tskoltaot sventa xamuyubaj li avie, yuʼun li Jeovae oy kʼusitik chakʼbot li ta jelavele (Isaías 48:17, 18). Yuʼun xi chal li Vivliae: «Jaʼ skʼoplal kuxlejal sbatel osil liʼe, ti ta xojtikinikote, li jun noʼox melel Diosote xchiʼuk ti chojtikinik ek li buchʼu la atak tale, li Jesukristoe» (Juan 17:3). Li spatobil oʼontonale xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jun ankla ti «lek tukʼ xchiʼuk staoj lek yav» ti jaʼ tskoltautik sventa muʼyukuk kʼusi jpastik ta jkuxlejaltik avi ti toj vokol xa tajeke (Evreos 6:19).

Li kʼusitik la jkʼeltik talele jaʼ li junantik sbalil ta jtatik kʼalal chkojtikintik lek li Diose xchiʼuk ti chkamigointike. Mi chakʼan chanabe mas skʼoplale, ta jtijkutik avoʼonton ti xachiʼin ta loʼil junuk stestigo Jeova o xuʼ xa-och li ta jpajinakutik ta Internet ta jw.org.