Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

«¿Bu toʼox oy li Diose?»

«¿Bu toʼox oy li Diose?»

«XI ONOʼOX TA JAKʼILANBE JBATIKE: ¿BU TOʼOX OY LI DIOSE?»

(Li papa Benedicto XVI kalal ay ti bu chtakatik batel ta tsatsal abtel li jchukeletik li ta Auschwitz [Polonia]).

LI VOʼOTE, ¿MI OY JECH AJAKʼOJBE ABA JUNUK VELTA KʼALAL CHAVIL KʼUSITIK CHKʼOTANUK TA PASELE? ¿MI OY KʼUSI KʼOTEM TA ATOJOLAL TI SOLEL MU XCHʼAY-O XAVAʼI XCHIʼUK TI LAJ YAKʼ ANOP TI MUʼYUKOT TA YOʼONTON LI DIOSE?

Kalbetik skʼoplal li Sheila ti te nakal ta Estados Unidose xchiʼuk li yutsʼ yalale xchʼunojik lek li kʼusi chchan ta srelijionike, xi chal li Sheilae: «Ta jbikʼtal onoʼox jchʼunoj ti oy li Diose yuʼun jnaʼoj ti jaʼ Jpasvanej kuʼuntike, pe muʼyuk onoʼox bu nopol laj kaʼi jba ta stojolal. Akʼo mi jnaʼoj ti xil skotol li kʼusi ta jpase, pe la jnop ti muʼyuk bu tstsakun lek ta ventae. Jnaʼoj ti muʼyuk bu spʼajojune, pe mi jaʼuk oyun ta yoʼonton». ¿Kʼu yuʼun ti jech toʼox tsnope? Xi to chale: «Li kutsʼ kalale ep onoʼox staoj tal svokolik, pe muʼyuk bu tskoltaunkutik yileluk li Diose».

Xuʼ van achʼunoj ta stojolal li Dios ti skotol xuʼ yuʼune, jech kʼuchaʼal xchʼunoj li Sheilae, pe akʼo mi jech, xuʼ van chajakʼbe aba mi oyot ta yoʼonton ta melel li Diose. Taje jaʼ jech la snop li Job ti jaʼ jun tukʼil vinik ti la spat yoʼonton ta sjuʼel xchiʼuk ta spʼijil li Jpasvanej kuʼuntike (Job 2:3; 9:4). Kʼalal ep xa ox laj yil svokol xchiʼuk kʼalal chʼay xa ox li spatobil yoʼontone, xi la sjakʼbe li Diose: «¿Cʼu yuʼun ti chanacʼ asat ta jtojole? ¿Cʼu yuʼun ti acuyojun xa jech chac cʼu chaʼal avajcontrae?» (Job 13:24).

Pe ¿kʼusi chal li Vivliae? ¿Mi jaʼ ta smul Dios ti oy vokolile? ¿Mi oy ta yoʼonton skotol li krixchanoetike xchiʼuk mi oyutik ta yoʼonton ta jujuntal? ¿Mi oy van bu xuʼ jnaʼtik mi xojtikinutik ta jujuntal, mi xaʼibutik smelolal xchiʼuk mi tskoltautik kʼalal chkil jvokoltike?

Li ta yan mantaletik chtale ta jkʼeltik kʼuxi chakʼ ta ilel ta spasbentak xchiʼuk ta Vivlia ti oyutik tajek ta yoʼonton li Diose (Romanos 1:20). Kʼalal mi chavojtikin lek li Jpasvanej avuʼune mas me chachʼun ti skʼanojote (1 Juan 2:3; 1 Pedro 5:7).