Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 REKUADRO 7B

Jpʼelantik kʼop ti tstunes li slivroal Esekiele

Jpʼelantik kʼop ti tstunes li slivroal Esekiele

«Xnichʼon krixchano»

MAS TA 90 TA VELTA XVINAJ

Li Esekiele mas ta 90 ta velta chichʼ albel «xnichʼon krixchano» (Esek. 2:1). Taje jaʼ vulesbat-o ta sjol yuʼun Jeova ti koʼol kʼuchaʼal li yan krixchanoetike akʼo mi toj lek li abtelal akʼbil sbaine. Labal sba ta aʼiel, pe li Jesuse te van 80 ta velta chichʼ albel «Xnichʼon Krixchano» li ta Evanjelioetike. Taje chakʼ ta aʼiel ti pas ta jun krixchano kʼuchaʼal li yantike, muʼyuk tal kuxiuk kʼuchaʼal jun anjel ti jaʼ noʼox laj yichʼbe sbekʼtale (Mat. 8:20).

 «Chanaʼik ti voʼon Jeovaune»

MAS TA 50 TA VELTA XVINAJ

Li Esekiele mas ta 50 ta velta la stsʼiba li jaypʼel kʼop ti laj yalbe Jeova li jaytsop krixchanoetike, xi laj yale: «Chanaʼik ti voʼon Jeovaune». Jaʼ jech jamal laj yakʼ ta ilel Jeova ti jaʼ noʼox stuk sta-o ichʼel ta mukʼe (Esek. 6:7).

«Li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale»

217 TA VELTA XVINAJ

Kʼalal «Kajval Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantal» o «Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantal» xie, chvinaj 217 ta velta li ta slivroal Esekiele. Taje jaʼ sventa xvinaj ti toj tsots skʼoplal li sbi Diose xchiʼuk chakʼ ta ilel ti jaʼ Jeova tspas ta mantal skotol li kʼusitik x-ayane (Esek. 2:4).