Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 51

Li bankilal soltaro xchiʼuk li kʼox tsebe

Li bankilal soltaro xchiʼuk li kʼox tsebe

Oy jun j-israelal tseb ti nom tajek yiktaoj komel li stot smeʼe. Taje jaʼ ta skoj ti ikʼat batel yuʼun soltaroetik li ta lum Siriae. Vaʼun te mosoinat yuʼun yajnil jun bankilal soltaro ti Naaman sbie. Pe li ta na bu kʼote muʼyuk chichʼik ta mukʼ li Jeovae. Yan li stuke chichʼ ta mukʼ li Jeovae.

Jun kʼakʼal li Naamane tsake ta kʼaʼemal chamel ta sjunul sbekʼtal. Jech oxal li kʼox tsebe tskʼan tskolta li Naamane, jaʼ yuʼun xi laj yalbe li smeʼ ajvale: «Oy buchʼu xkojtikin ti xuʼ xpoxtaj yuʼun li amalale. Li ta Israele oy jun yaj-alkʼop Jeovae ti Eliseo sbie, mi chbat skʼele, xuʼ xpoxtaj».

Ta tsʼakale, li Naamane albat yuʼun yajnil li kʼusi albat yuʼun li uni tsebe. Ta skoj ti tskʼan chkol li Naamane la xchʼun li kʼusi albate. Jaʼ yuʼun bat ta sna li Eliseo ti te nakal ta Israele. Kʼalal kʼot li Naamane la snop mi lek xa chichʼ chʼamel ta skoj ti jaʼ bankilal soltaroe. Pe mu jechuk kʼot ta pasel, yuʼun li Eliseoe jaʼ noʼox la stak batel yajtunel yoʼ xi  chalbe li Naamane: «Bat atinan vukubuk velta li ta Ukʼum Jordane, vaʼun ta xa poxtaj».

Kʼalal laj yaʼi li Naamane ilin tajek, vaʼun xi laj yale: «La jnop ti liʼ vaʼal ta jtsʼel ta skʼanbe vokol li Mukʼul Dios yuʼune xchiʼuk la jnop ti chakʼ skʼob ti bu ip chkaʼie, vaʼun xuʼ chipoxtaj. Pe li kʼusi noʼox laj yalbune jaʼ ti akʼo la xbat atinkun li ta ukʼum yuʼun Israele. Jaʼ lek ti teuk noʼox li atin ta ukʼumetik ta Siriae yuʼun mas to lekik. ¿Kʼu yuʼun ti maʼuk te la stakun batele?». Vaʼun li Naamane ilin tajek xchiʼuk sut batel ta sna.

Pe li Naamane koltaat yuʼun yajtuneltak yoʼ snopbe lek skʼoplal li kʼusi albate, vaʼun xi laj yalike: «¿Mi mu tauk xapas kʼusiuk noʼox yoʼ xakole? Li kʼusi tskʼanbot li j-alkʼope muʼyuk tsots. ¿Kʼu yuʼun ti mu xapase?». Li Naamane la xchʼun li kʼusi albate, jaʼ yuʼun bat atinuk vukub velta li ta ukʼume. Vaʼun li ta svukubal velta kʼalal lokʼ ta voʼ li Naamane poxtaj. Solel xmuyubaj tajek, jaʼ yuʼun sut stojbe ta vokol li Eliseoe. Xchiʼuk xi laj yalbee: «¡Liʼ ta orae laj xa jnaʼ ti jaʼ melel Dios li Jeovae!». Ta tsʼakale sut batel ta sna li Naamane. Kʼalal laj yil li kʼox tseb ti poxtaj xa li Naamane, ¿mi xanaʼ kʼu yelan laj yaʼi sba?

«Ta ye ololetik xchiʼuk ta ye li buchʼutik ta to xchuʼunik ti chkʼupil kʼoptavanike» (Mateo 21:16).