Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 55

Li yaj-anjel Jeovae la xchabi li Esekiase

Li yaj-anjel Jeovae la xchabi li Esekiase

Li ajvalil ta Asiriae laj yuʼunin li lajuneb nitilulaletik ta Israele. Pe tskʼan yaʼi xtok li chib nitilulal yuʼun Judae. Jaʼ yuʼun ta kʼunkʼun lik yuʼunin li jteklumetik ta Judae. Pe ti bu tskʼan tajeke, jaʼ li Jerusalene. Li Senakeribe mu snaʼ ti yakal chchabi Jerusalen li Jeovae.

Li Esekias ti jaʼ ajvalil ta Judae, laj yakʼbe epal takʼin li Senakerib sventa mu stsakatik ta kʼop li ta Jerusalene. Pe akʼo mi la stsak takʼin li Senakeribe, laj onoʼox stak batel yajsoltarotak sventa xbat stsakik ta kʼop. Jaʼ yuʼun li krixchanoetik ta Jerusalene solel xiʼemik tajek, yuʼun yantik xa chnopajik batel li j-asiriaetike. Jaʼ yuʼun li Esekiase, xi laj yalbe li Judaetike: «Mu xa xiʼik. Akʼo mi toj tsotsik li j-asiriaetike, yuʼun jaʼ chakʼbutik mas jtsatsaltik li Jeovae».

Li Senakeribe la stak batel jun j-al aʼyej yoʼ xbat snaʼle li krixchanoetik ta Jerusalene, li vinik taje rabsake sbi ta skoj li yabtel akʼbile. Kʼalal te xa ox oy ta stiʼ Jerusalen li rabsakee, xi tsots laj yale: «¡Li Jeovae mu xuʼ yuʼun tskoltaoxuk. Mu xavakʼ abaik ta loʼlael yuʼun li Esekiase. Yuʼun mi junuk dios xuʼ yuʼun tskoltaoxuk!».

Li Esekiase la sjakʼbe Jeova li kʼusi xuʼ spase, vaʼun xi la stakʼ li Jeovae: «Mu xaxiʼ yuʼun li kʼusi chal rabsakee, yuʼun mu xuʼ yuʼun tstsal Jerusalen li Senakeribe». Ta tsʼakale, takbat tal karta yuʼun Senakerib li Esekiase, xi chal li kartae: «Akʼo xa abaik ta jkʼob. Yuʼun mu xuʼ yuʼun tskoltaoxuk li Jeovae». Vaʼun li Esekiase, xi laj yalbe li Jeovae: «Jeova, avokoluk koltaunkutik sventa snaʼik ti voʼot noʼox atuk melel Diosote». Vaʼun xi la stakʼ li Jeovae: «Li ajvalil ta Asiriae muʼyuk ta x-och tal li ta Jerusalene. Yuʼun voʼon ta jchabi li jteklumale».

Li ajvalil Senakeribe jpʼel ta yoʼonton ti jaʼ chuʼunin li Jerusalene. Pe li Jeovae la stak batel jun yaj-anjel ti bu spasoj skarpanaik li j-asiriaetik ti nopol xil li spat jteklume. Li anjele la smil 185 mil soltaroetik ta jun noʼox akʼobal.  Milbat skotol li bankilal soltaroetik yuʼun li ajvalil Senakeribe, ta skoj ti mu xa kʼusi stakʼ spas li Senakeribe sut batel ta sna. Jaʼ jech kʼot ta pasel li kʼusi yaloj onoʼox Jeova ti chchabi li Jerusalene xchiʼuk li Esekiase. Ti teuk oyot ta Jerusalen kʼalal jech kʼot ta pasele, ¿mi laj van apat avoʼonton ta stojolal Jeova ti jechuke?

«Li yaj-anjel Jeovae te xjoyet ta stojolal li buchʼutik xiʼtaojik Diose xchiʼuk chkoltaatik» (Salmo 34:7).