Kʼalal jaʼo yorail kʼepelale li Jeovae la skʼopon li Eliase, xi laj yalbee: «Batan ta lum Sarepta, te nakal jun meʼon ants jaʼ te ta smakʼlinot». Kʼalal kʼot ta stiʼ jteklum li Eliase, te laj yil jun meʼon ants ti yakal tstsob yuni siʼe, te la skʼanbe jun vaso yaʼal. Kʼalal chbat xa ox yichʼ tale, xi to laj yalbe li antse: «Avokoluk ichʼbun tal jutuk pan jveʼ noxtok». Pe xi la stakʼ li antse: «Muʼyuk jpan, yuʼun kʼajomal oy juteb j-arina xchiʼuk juteb j-aseite sventa jpas jveʼkutik xchiʼuk li kole». Xi takʼav li Eliase: «Mu xaxiʼ, yuʼun li Jeova Dios yuʼun Israele yaloj ti mi chapasbun junuk pan jveʼe, muʼyuk ta xlaj li aarina xchiʼuk li aaseitee, jaʼ to me laj yakʼ voʼ yan veltae».

Vaʼun li meʼon antse bat ta sna, yuʼun bat spasbe pan sveʼ li Elias ti jaʼ yaj-alkʼop Jeovae. Ta skoj ti la xchʼun li meʼon antse oy-o sveʼelik li ta kʼepelale, jech kʼuchaʼal laj onoʼox yal Jeovae. Jech muʼyuk bu xlaj li s-arina xchiʼuk li s-aseitee.

Ta tsʼakale oy kʼusi toj kʼux kʼot ta pasel yuʼun tsots ipaj skerem  li meʼon antse, vaʼun cham. Jaʼ yuʼun tsots la skʼanbe vokol li Eliase. Vaʼun li Eliase la spet li kereme xchiʼuk laj yikʼ muyel ta jun kuarto ta xchaʼkojal li nae. Kʼalal laj xa ox xpuchʼan ta teme, xi laj yalbe Jeova li Eliase: «Jeova, Dios kuʼun, ¡avokoluk chaʼkuxeso li kerem liʼe!». ¿Mi xanaʼ kʼu yuʼun toj labal sba ti jech la spas li Jeovae? Yuʼun muʼyuk toʼox buchʼu jech yichʼoj chaʼkuxesel. Jech xtok, li ants xchiʼuk skereme maʼuk j-israeletik.

Vaʼun li kereme chaʼkuxi yan velta. Jaʼ yuʼun li Eliase xi laj yalbe li meʼon antse: «¡Kʼelavil, chaʼkuxi xa li avole!». Solel muyubaj tajek li antse, vaʼun xi laj yalbe li Eliase: «Avie laj xa jnaʼ ti voʼot yaj-alkʼopot li Jeovae xchiʼuk jaʼ te likem tal li kʼusi chavale, jaʼ yuʼun chkʼot ta pasel».

«Nopbeik skʼoplal li jojetike: leʼe mu snaʼ x-ovolajik mi jaʼuk snaʼ stsob sveʼelik; jech xtok chʼabal snail sveʼelik. Akʼo mi jech, makʼlinbilik yuʼun Dios. ¿Mi mu jaʼuk mas tsots akʼoplalik li voʼoxuke, ti jaʼ mu sta li mutetike?» (Lukas 12:24).