Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 47

Laj yakʼbe stsatsal yoʼonton Elias li Jeovae

Laj yakʼbe stsatsal yoʼonton Elias li Jeovae

Kʼalal laj yaʼi Jesabel li kʼusi kʼot ta pasel ta stojolal li j-alkʼopetik yuʼun Baale, ilin tajek. Jaʼ yuʼun la stak batel jun j-al aʼyej ta stojolal li Eliase, xi albate: «¡Okʼom chavichʼ milel jech kʼuchaʼal la amil li yaj-alkʼoptak Baale!». Li Eliase xiʼ tajek, jaʼ yuʼun jatav batel ta takixokol balumil. Vaʼun xi lik skʼopon li Jeovae: «¡Jeova, mu xa xkuch kuʼun chkaʼi, jaʼ lek milun ta ora!». Ta skoj ti lubem tajek li Eliase te och svayel ta yolon teʼ.

Vaʼun te kʼot jun yaj-anjel Jeova, xi kʼun kʼot yalbe li Eliase: «Likan, veʼan». Li Eliase laj yil ti te kajal pan ta chaʼpʼej ton xchiʼuk ti te vuchul jpʼej pʼin voʼ. Jaʼ yuʼun lik veʼuk laj yuchʼ voʼ pe ta tsʼakale vay yan velta xtok. Jaʼ yuʼun li yaj-anjel Jeovae la stij likel yan velta li Eliase, vaʼun xi laj yalbee: «Veʼan, yuʼun skʼan oyuk avipal yuʼun toj nom ti bu chabate». Jaʼ yuʼun li Eliase lik veʼuk yan velta. Ta tsʼakale xanav batel 40 kʼakʼal xchiʼuk 40 akʼobal jaʼ to ti kʼalal kʼot ta vits Orebe. Vaʼun kʼalal kʼote och vayuk ta jun chʼen. Vaʼun xi kʼot albatuk yuʼun li Jeovae: «Elias, ¿kʼusi chapas liʼe?». Xi takʼav li Eliase: «Yuʼun li j-israeletike muʼyuk la spasik li kʼusi chapanbil avuʼune laj xa sjinesik li skajleb amotone xchiʼuk la smilik skotol li avaj-alkʼoptake. Pe li avie yakal tsaʼikun yuʼun tskʼan tsmilikun ek».

Vaʼun li Jeovae xi laj yalbe li Eliase: «Lokʼan tal li ta chʼene, bat vaʼan aba lek ta jtojol li ta vitse». Kʼalal laj xa ox yal taje tal tsots ikʼ, tsots nikel xchiʼuk yal tal kʼokʼ. Ta tsʼakale laj yaʼi jun yechʼomal eil li Eliase. Jaʼ yuʼun la smak sat xchiʼuk te vaʼal kom ta yochebal li stiʼ chʼene. Vaʼun li Jeova la sjakʼbe Elias ti kʼu yuʼun yakal chjatave. Pe xi takʼav li Eliase: «Jtuk xa noʼox j-alkʼopun». Xi takʼbat yuʼun li Jeovae: «Mu atukuk, yuʼun oy to vukmil j-israeletik ti chichʼikun ta mukʼe. Jaʼ yuʼun bat albo Eliseo ti jaʼ ta x-och ta j-alkʼop ta tsʼakale». Kʼalal laj yaʼi li Eliase, anil bat tspas li kʼusi albat yuʼun li Jeovae. Mi chachʼunbe smantal li Jeova eke, ¿mi ta van skoltaot? Tana. Avie jkʼeltik kʼusi kʼot ta pasel kʼalal jaʼo muʼyuk xakʼ voʼe.

«Mu me kʼusi xavul-o avoʼontonik jsetʼuk, jaʼ lek akʼik ta aʼiel skotol ta orasion xchiʼuk ta vokolajetel, tojik ta vokol kʼalal jech chapasike, akʼbeik snaʼ Dios li kʼusi chakʼanike» (Filipenses 4:6).