Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 44

Li stemplo Jeovae

Li stemplo Jeovae

Kʼalal lik ajvalilajuk ta Israel li Salomone, xi albat yuʼun li Jeovae: «¿Kʼusi chakʼan ti akʼo xkakʼbote?». Vaʼun xi la stakʼ li Salomone: «Akʼbun jpʼijil yuʼun jech xuʼ kuʼun spasel lek li avabtele, yuʼun toj keremun to». Xi la stakʼ li Jeovae: «Ta xkakʼbot li kʼusi la akʼanbune. Ta xkakʼbot lek apʼijil. Muʼyuk buchʼu yan jech staoj spʼijil. Maʼuk noʼox, yuʼun chkakʼbot li kʼusi muʼyuk la akʼanbune. Ta xkakʼbot ep akʼulejal xchiʼuk mi chachʼun skotol li jmantale, ep jabiletik chakuxi».

Vaʼun li Salomone lik svaʼan li temploe. La stunes oro, plata, teʼ xchiʼuk tonetik jaʼ la stunesan li kʼusitik mas lekike. Ta smilal xa noʼox viniketik xchiʼuk antsetik abtejik ta svaʼanel li temploe, vaʼun tsuts yuʼunik ta vukub jabil. Ta tsʼakale laj yakʼbeik ta skʼob Jeova li temploe xchiʼuk laj yakʼik matanaletik li ta skajleb matanale. Li Salomone te la skejan sba li ta yeloval matanale, vaʼun xi laj yalbe li Jeovae. «Kajval Jeova, mas mukʼ xchiʼuk mas kʼupil sba jechuk li atemploe. Pe avokoluk aʼibun li jkʼopkutike xchiʼuk chʼamo li ichʼel ta mukʼ chkakʼbotkutike». ¿Mi la skʼupin Jeova li templo la svaʼan Salomone? Xchiʼuk, ¿mi aʼibat xanaʼ li s-orasione? Kʼalal laj xa ox yoʼonton spasel orasion li Salomone, yal tal kʼokʼ ta vinajel xchiʼuk kʼakʼ li matanale. Jaʼ jech laj yakʼ ta ilel Jeova ti lek laj yil li templo la svaʼan li Salomone. Kʼalal laj yilik li j-israeletik taje, solel xkuxet tajek yoʼontonik.

Ta skoj ti toj pʼij li ajvalil Salomone laj yichʼ ojtikinel ta sjunul Israel xchiʼuk li ta namal lumetike. Jaʼ yuʼun li krixchanoetike chbat skʼanbeik koltael li Salomon sventa xchapanbat li skʼopike. Jun velta li meʼ ajvalil ta Sebae bat skʼel li Salomon yoʼ skʼel mi xtakʼ yuʼun li kʼusitik tsjakʼbee. Kʼalal laj yaʼi kʼuxi la stakʼ li Salomone, xi laj yale: «Ta melel yuʼun onoʼox jech ti kʼu yelan kaʼioj akʼoplal te ta jlumale ti toj lek avabtele xchiʼuk ti toj echʼem apʼijile, laj yakʼbot bendision li Adios Jeovae». Lek toʼox xkuxlejalik li ta Israele xchiʼuk xmuyubajik noʼox. Pe chjel skotol maʼ taje.

«¡Kʼelo avilik!, oy to buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplale, ti jaʼ mu sta li Salomone» (Mateo 12:42).