Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 39

Li baʼyel ajvalil ta Israele

Li baʼyel ajvalil ta Israele

Akʼo mi la svaʼan jchapanvanejetik Jeova yoʼ sbeiltasatik li j-israeletike, li stukike tskʼanik jun ajvalil, jaʼ yuʼun xi laj yalbeik li Samuele: «Skotol li yan lumetike oy ajvalil yuʼunik, ta jkʼankutik junuk ajvalil ek». Li Samuele snaʼoj ti muʼyuk lek ti jech tskʼanike jaʼ yuʼun la skʼopon li Jeovae, vaʼun xi takʼbate: «Maʼuk voʼot ti tspʼajikote, jaʼ voʼon tspʼajikun. Albo li jteklum ti xuʼ svaʼanik junuk ajvalil yuʼunike, pe jaʼ noʼoxe ep kʼusi chkʼanbatik». Kʼalal laj yaʼiike xi la stakʼike: «Jechuk, li kʼusi ta jkʼankutike jaʼ ti akʼo oyuk junuk ajvalil kuʼunkutike».

Jaʼ yuʼun li Jeovae laj yalbe Samuel ti oy jun vinik ti jaʼ ta xkʼot ta baʼyel ajvalil li ta Israele, jaʼ sbi Saul. Kʼalal ay svulaʼan Samuel te ta Rama li Saule, te laj yichʼ tʼujel, jaʼ xkaltik yichʼ malbel aseite ta sjol. Yuʼun jaʼ svinajeb ti tʼujbil sventa xkʼot ta ajvalile.

Vaʼun li Samuele la stsob li j-israeletik yoʼ xakʼbe yojtikin li ajvalil yuʼunike. Pe mu toʼox staik ta saʼel li Saule, ¿mi xanaʼ kʼu yuʼun? Yuʼun te snakʼoj sba ta epal ikatsiletik. Kʼalal la staike te laj yikʼik batel ti bu stsoboj sbaik li j-israeletike. Jaʼ noʼox stuk toj nat ta skotol li yantike xchiʼuk toj lek kʼupil sba. Vaʼun xi laj yal li Samuele: «Kʼelo avilik ti buchʼu la stʼujboxuk ta ajvalil li Jeovae». Vaʼun xi tsots avan skotolike: «¡Toj lek li ajvalil kuʼuntike!».

Ta slikebal li Saule la xchikintabe li Samuele xchiʼuk laj toʼox xchʼunbe smantal li Jeovae. Pe ta tsʼakale jel li stalelale. Yuʼun jun veltae albat yuʼun Samuel ti akʼo smala yoʼ koʼoluk xakʼbeik smoton li Jeovae. Yuʼun mu stakʼ xakʼ stuk li matanale. Pe ta skoj ti muʼyuk bu xkʼot ta anil li Samuele, li Saule stuk laj yakʼbe li smoton Jeovae. ¿Kʼusi van tspas xanaʼ li Samuele? Xi laj yalbe li Saule: «La achʼun jechuk li kʼusi laj yal Jeovae, pe muʼyuk la apas». Pe, ¿mi laj van xchan Saul ti skʼan xchʼunbe smantal li Jeovae?

Ta tsʼakale kʼalal ay stsak ta kʼop j-amaleketik li Saule, albat yuʼun Samuel ti akʼo smil komel skotolike. Pe li Saule muʼyuk la smil li ajvalil Agage, jaʼ yuʼun li Jeovae xi laj yalbe li Samuele: «Li Saule muʼyuk la xchʼunbun li kʼusitik laj kalbee». Kʼalal laj yaʼi Samuel taje laj yat tajek  yoʼonton, jaʼ yuʼun xi laj yalbe li Saule: «Li Jeovae ta stʼuj yan ajvalil ta skoj ti muʼyuk xachʼunbe smantale». Kʼalal joyij li Samuele nitbat skʼuʼ yuʼun li Saule, vaʼun jat yuʼun. Li Samuele xi to laj yalbe li Saule: «Jaʼ jech ta xtuchʼbot avabtel ta ajvalil li Jeova eke».

«Jaʼ mas lek chil mi ta jchʼunbetik smantale, jaʼ mu sta li milbil matanale» (1 Samuel 15:22).