Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 33

Rut xchiʼuk Noemi

Rut xchiʼuk Noemi

Te van kʼuuk sjalile echʼ tsatsal viʼnal li ta Israele. Jaʼ yuʼun oy jun j-israelal ants ti Noemi sbie, bat nakiuk ta Moab xchiʼuk smalal xchiʼuk li chaʼvoʼ skeremtake. Ta tsʼakale cham li smalal Noemie. Li skeremtake, laj yikʼik li Rut xchiʼuk Orpa ti jaʼik jmoab tsebetike. Pe ta tsʼakale cham ek li skeremtak Noemie.

Kʼalal laj yaʼi Noemi ti chʼabal xa viʼnal li ta Israele, la snop ti tsut batel ta slumale. Bat chiʼinatuk yuʼun Rut xchiʼuk Orpa, pe xi albatik yuʼun Noemi kʼalal yakalik ta xanbale: «Lekil ajnilaloxuk xchiʼuk lekil alibaloxuk. Ta jkʼan ti xanupunik yan veltae, sutanik batel li ta alumalike». Xi laj yal xchaʼvoʼal li alibaletike: «Jkʼanojotkutik tajek, mu jkʼankutik ti xa kom atuke». Pe li Noemie ep ta velta laj yalbe yalibtak ti akʼo sutikuk batel ta slumalike. Vaʼun sut batel li Orpae, yan li Rute te kom xchiʼuk li smeʼalibe. Li Noemie xi laj yalbe li Rute: «Sut xa batel ta slumal xchiʼuk ta stojolal sdiostak li Orpae. Jaʼ lek sutan batel ek». Pe xi laj yal li Rute: «Muʼyuk chkiktaot. Chkʼot ta jlumal li alumale xchiʼuk chkʼot ta Jdios li Adiose». ¿Kʼu van yelan laj yaʼi sba xanaʼ Noemi kʼalal jech albat yuʼun li Rute?

Li Rut xchiʼuk Noemie jaʼo kʼotik ta Israel kʼalal chlik xa ox yichʼ tsobel li sevadae. Jun velta li Rute bat stsob li skomenal sevada ti chiktaik komel ta yosil Boas ti jaʼ skerem li Raabe. Li Boase yaʼioj xa onoʼox ti jaʼ jmoab tseb li Rute. Xchiʼuk yaʼioj ti tukʼ yakʼoj sba ta stojolal li Noemie xchiʼuk ti te kom xchiʼine. Li Boase laj yalbe yaj-abteltak ti akʼo yiktaik to komel mas sevada te ta yosil sventa stsob li Rute.

 Li vaʼ akʼobale, li Noemie xi la sjakʼbe li Rute: «¿Bu ay abtejan li naxe?». Xi la stakʼ li Rute: «Ta yosil Boas».Vaʼun xi laj yal li Noemie: «Yutsʼ yalal jmalal maʼ li Boase. Jaʼ mas lek ti te xachiʼin-o ta abtel li skiaratake, yuʼun tee xuʼ jun noʼox avoʼonton».

Li Rute te abtej-o ta yosil Boas jaʼ to ti tsuts stsobel li sevada xchiʼuk li trigoe. Li Boase laj yakʼ venta ti lekil ants li Rute xchiʼuk ti lek snaʼ x-abteje. Li vaʼ kʼakʼale, mi cham junuk vinik ti muʼyuk xkom xnichʼnabe, xuʼ x-ikʼbat yajnil yuʼun junuk li yutsʼ yalale. Jech oxal li Boase laj yikʼ li Rute. Ta tsʼakale vokʼ jun skeremik, Obed laj yakʼbeik sbi. Li Obede jaʼ kʼot ta smom li ajvalil Davide. Xmuyubajik tajek li yamigatak Noemie. Jaʼ yuʼun xi chalbeike: «Baʼyele, li Jeovae laj yakʼbot li Rut ti xkʼuxubinojote. Avi une oy xa avuni mom. Ichʼbiluk ta mukʼ Jeova ta skoj taje».

«Pe oy jun amigoil ti mas to kʼanvanem kʼuchaʼal jchiʼiltik ta vokʼele» (Proverbios 18:24).