Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Xchanobiltak ti xuʼ jtatik ta Vivliae

 XCHANOBIL 30

Li Raabe la snakʼ li jkʼel osiletike

Li Raabe la snakʼ li jkʼel osiletike

Kʼalal ay skʼelik Jeriko li j-israeletike, te la snakʼ sbaik ta sna jun ants ti Raab sbie. Kʼalal laj yaʼi li ajvalil ta Jeriko ti te oy li chib viniketik ta sna Raabe, la stak batel soltaroetik yoʼ chbat skʼelik mi te oyike. Pe li antse la snakʼ ta sjol sna li jkʼel osiletike, vaʼun laj yalbe li soltaroetik ti chʼabal xa te oyike xchiʼuk ti akʼo xbat saʼik ta yan partee, ta tsʼakale xi laj yalbe jkʼel osiletik li Raabe: «Ta jkoltaoxuk yuʼun jnaʼoj ti xchiʼinojoxuk li Jeovae xchiʼuk ti yakʼojboxuk xa ta akʼobik li osil liʼe. Avokolikuk albeikun ta jamal ti kuxul chaviktaik li kutsʼ kalale».

Li viniketike xi laj yalbeik li Raabe: «Mi chajokʼan ta aventana li tsajal chʼojon liʼe, jamal chkalbotkutik ti muʼyuk kʼusi chkʼot ta stojolalik li buchʼutik liʼ oy ta yut anae, vaʼun kuxul chkom li avutsʼ avalaltake».

Li Raabe la yalbe li chib viniketik ti akʼo chyalik ta jun chʼojon ta sventanail snae. Kʼalal muʼyuk to bu chkʼotik yoʼ bu oy Josue li jkʼel osiletike, la snakʼ sbaik oxib kʼakʼal ta vitsetike. Ta tsʼakal li j-israeletike la xtuchʼik jelavel li ukʼum Jordane xchiʼuk la xchapan sbaik yoʼ chuʼuninik li lum Jerikoe. Taje jaʼ to sba velta jech chuʼuninik jun  lum. Li j-israeletike albatik yuʼun Jeovae ti akʼo sjoyibtaik jun velta ta kʼakʼal li lum Jerikoe. Jech la spasik vakib kʼakʼal. Ta svukubal kʼakʼale la sjoyobtaik vukub velta li lume. Ta tsʼakal li paleetike lik sjupanik yokʼesik xchiʼuk li soltaroetik ta Israele tsots lik avanikuk skotolik. Vaʼun skotol li smuroaltak li lum Jerikoe lik jinuk, yan li sna Raab ti te oy ta xokon muroe muʼyuk xjin. Ta skoj ti la spat yoʼonton ta stojolal Jeova li Raabe kʼuxul komik xchiʼuk li yutsʼ yalale.

«Jaʼ jech ek li jchonbail ants Raabe, ¿mi mu jaʼuk tukʼ laj yichʼ-o albel skʼoplal ta skoj ti oy kʼusitik lek la spas kʼalal toj lek xaʼox la xchʼam li jkʼopojeletik xchiʼuk ti ta yan xa-o be la stak batele?» (Santiago 2:25).