Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Xchanobiltak ti xuʼ jtatik ta Vivliae

 XCHANOBIL 29

Laj yichʼ tʼujel li Josuee

Laj yichʼ tʼujel li Josuee

Li Moisese ep xa tajek jabil la sbeiltas talel li jteklum Israele, pe jutuk xa tajek skʼan xcham. Li Jeovae xi laj yalbe li Moisese: «Maʼuk voʼot chavikʼ batel ta Albil Balumil li j-israeletike. Pe chkakʼ avil li balumile». Vaʼun li Moisese la skʼanbe Jeova ti akʼo stʼuj yan buchʼu xuʼ sbeiltas batel li jteklume. Xi albat yuʼun li Jeovae: «Bat kʼelo li Josuee, albo yaʼi ti jaʼ ta jtʼuje».

Li Moisese laj yalbe jteklum ti poʼot xa xchame xchiʼuk laj yalbe ti jaʼ xa tʼujat yuʼun Jeova li Josuee, vaʼun jaʼ xa ta x-ikʼatik batel li ta Albil Balumile. Li Moisese xi laj yalbe li Josuee: «Mu me xaxiʼ, jaʼ tskoltaot li Jeovae». Ta tsʼakal jutuke, li Moisese muy batel ta jol Vits Nebo. Li Jeovae te laj yakʼbe skʼel batel ta nom li balumil ti yalojbe onoʼox chakʼbe Abraan, Isaak xchiʼuk Jakobe. Li Moisese yichʼoj xa ox 120 jabil kʼalal chame.

Li Jeovae xi laj yalbe li Josuee: «Tuchʼo jelavel Ukʼum Jordan yoʼ xakʼot ta Kanaane. Ta jkoltaot jech kʼuchaʼal la jkolta li Moisese. Mu me xchʼay xavaʼi ti jujun kʼakʼal skʼan xakʼel li Jmantale. Mu me xaxiʼ, skʼan tsotsuk avoʼonton. Bat paso skotol li kʼusi chkalbote».

 Li Josuee la stak batel chaʼvoʼ jkʼel osiletik li ta jteklum Jerikoe. Li ta yan xchanobile te to ta jchantik batel li kʼusi kʼot ta pasel tee. Kʼalal sutik talel ta Jeriko li jkʼel osiletike, laj yalik ti jaʼ xa lek yorail sventa xbatik ta Kanaane. Ta yokʼomale, li Josuee laj yalbe j-israeletik ti akʼo stuki li skarpanaike. Jaʼ baʼyel la stak batel ta Ukʼum Jordan li paleetik ti xkuchojik li xkaxail tratoe. Noj tajek yok li ukʼume, pe kʼalal naka noʼox la stekʼan yakanik ta ukʼum li paleetike, lik pajuk yok li ukʼume, lek takin kom. Vaʼun li paleetike takʼin ti bu echʼik batel ta ukʼume. Kʼalal kʼotik lek ta oʼlol ukʼume, te noʼox komik jaʼ to ti kʼuxi jelavik ta jot ukʼum li jteklum Israele. Li kʼusi laj yilik j-israeletik ti kʼot ta pasele, ¿mi vul van ta sjolik xanaʼ li kʼusi la spas Jeova ta Tsajal Nabe?

Kʼalal echʼ xa ox jayibuk jabiletike, jaʼ to kʼotik ta Albil Balumil li j-israeletike. Avie, xuʼ xa spas snaik xchiʼuk xuʼ xa slikesik jteklumetik. Xuʼ xa stsʼunolaj ta yosilik, stsʼun s-uvaik xchiʼuk teʼetik ti chakʼ sate. Li ta osil taje oy leche xchiʼuk miel.

«Skotol ora tsbeiltasot li Jeovae xchiʼuk chakʼbot skotol kʼusi chtun avuʼun akʼo mi te oyot ta takin balumil» (Isaias 58:11).