Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 31

Josue xchiʼuk li jgabaonetike

Josue xchiʼuk li jgabaonetike

Li yan lumetik ta Kanaane laj yaʼiik li kʼusi kʼot ta pasel ta Jerikoe. Li ajvaliletik ta lumetik taje la xchap skʼopik sventa xbat stsakik ta kʼop li j-israeletike. Pe li jnaklejetik ta Gabaone oy kʼusi la snop tspasik. Yuʼun kʼalal bat skʼelik li Josuee, jaʼ la slapik batel li skʼuʼik ti lajemik xa tajeke, xi kʼot yalike: «Nom to likemunkutik tal yuʼun laj kaʼibekutik skʼoplal li Jeova xchiʼuk skotol li kʼusitik spasoj ta atojolalik ta Ejipto xchiʼuk ta Moabe. Mi jamal chavalik ti muʼyuk chatsakunkutik ta kʼope chikʼotkutik ta avajtunelik».

Li Josue la xchʼun xchiʼuk laj yal ta jamal ti muʼyuk tstsakik ta kʼope. Kʼalal echʼ xa ox oxib kʼakʼale, li Josue laj yaʼi ti muʼyuk bu nom likemik tal li jgabaonetike, yuʼun te noʼox likemik ta Kanaan. Jaʼ yuʼun li Josuee xi la sjakʼbe li viniketike: «¿Kʼu yuʼun ti la aloʼlaunkutike?». Pe xi la stakʼike: «Yuʼun lixiʼkutik, yuʼun jnaʼojkutik ti jaʼ Jeova tspas kʼop avuʼunike. Jaʼ yuʼun avokolikuk mu xa milunkutik». Vaʼun li Josuee muʼyuk kʼusi la spasbe li viniketike.

Ta mas tsʼakal jutuke, oy voʼob ajvaliletik ti la stsob sbaik  batel xchiʼuk yajsoltarotak sventa xbat stsakik ta kʼop li Gabaone. Li Josue xchiʼuk li yajsoltarotake xanavik sjunul akʼobal sventa xbat spojik li jgabaonetike. Ta sob yokʼomale lik li paskʼope. Li jkanaanetike lik jatavikuk pe li Jeovae la sjipbe yalel tal mukʼtik bot ta sbaik. Vaʼun li Josuee la skʼanbe Jeova ti akʼo xpaj ta xanbal li kʼakʼale. Li ta skʼakʼalil Josuee muʼyuk bu ilbil ti oy pajem ta xanbal li kʼakʼale. Pe, ¿kʼu yuʼun jech la skʼan li Josuee? Yuʼun solel spatoj yoʼonton ta stojolal li Jeovae. Jech oxal paj ta xanbal li kʼakʼale. Muʼyuk bu x-ikʼub osil jaʼ to ti kʼalal laj yichʼik tsalel ta paskʼop li jkanaanetik xchiʼuk li yajsoltarotake.

«‹Jech› mi xachiike, yuʼun jech; ‹Moʼoj› mi xachiike, yuʼun moʼoj; yuʼun li kʼusi chbat ta mas li kʼusi chichʼ alele te me likem tal ta stojolal li buchʼu toj chopole» (Mateo 5:37).