La skomtsanik yichʼel ta mukʼ yan velta Jeova li j-israeletike, vaʼun lik yichʼik ta mukʼ li jecheʼ diosetike. Li diosetik taje muʼyuk bu la skolta j-israeletik kʼalal tstsakatik ta kʼop yuʼun li j-amonetike. Yuʼun epal jabil jech-o laj yil svokolik. Ta mas tsʼakale xi laj yalbeik li Jeovae: «Laj xa jta jmulkutik, avokoluk koltaunkutik ta stojolal li kajkontrakutike». Vaʼun lik slilinik li jecheʼ diosetike xchiʼuk lik yichʼik ta mukʼ yan velta li Jeovae. Jech ek li Jeovae muʼyuk bu laj yakʼ ti jechuk-o xil svokolike.

Jaʼ yuʼun li j-israeletike laj stʼujik li Jefte ti lek xtojob ta paskʼope. Yuʼun jaʼ chkʼot ta jbabe yoʼ stsakik ta kʼop li j-amonetike. Xi laj yalbe Jeova li Jeftee: «Mi chakoltaunkutik ta stsalel li j-amonetike, ta xkakʼbot amotonin li buchʼu chlokʼ snupun ta be kʼalal mi lisut talel ta jnae». Li Jeovae laj yaʼibe s-orasion li Jeftee,  vaʼun la skolta sventa xkuch yuʼun li paskʼope.

Kʼalal sut batel ta sna li Jeftee, li buchʼu baʼyel tal nupatuke, jaʼ li jun noʼox stsebe. Ch-akʼotaj lokʼ tal xchiʼuk yakal ta stij tal pandereta o chijchij takʼin. Vaʼun, ¿kʼusi van tspas xanaʼ li Jeftee? Anil vul ta sjol li kʼusi laj yalbe Jeova xchiʼuk xi laj yale: «Ay, kuni tseb, laj xa avakʼbun ep jvokol. Yuʼun laj kalbe Jeova ti ta jtakot batel ta chʼulna pasbil ta nukul ta Silo yoʼ teuk xatun ta stojolale». Pe xi la stakʼ li stsebe: «Lek oy tot, paso me li kʼusi laj avalbe li Jeovae. Jaʼ noʼox ta jkʼanbot ti xavakʼ batkun chibuk u ta xanbal xchiʼuk kamigatak ta vitstikaltike. Mi laje, chibat li ta chʼulna pasbil ta nukule». Li stseb Jeftee tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal Jeova xchiʼuk tun sjunul xkuxlejal li ta chʼulna pasbil ta nukule. Jech xtok, chkʼot vulaʼanatuk jujun jabil yuʼun li yamigatake.

«Mu sta-o xkʼot ta kajchankʼop buchʼuuk ti mas skʼanoj skerem o stsebe, ti jaʼ mu sta li voʼone» (Mateo 10:37).