Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 32

Jun achʼ jbeiltasvanej xchiʼuk chib antsetik ti oy stsatsal yoʼontonike

Jun achʼ jbeiltasvanej xchiʼuk chib antsetik ti oy stsatsal yoʼontonike

Epal jabil la sbeiltas steklumal Jeova li Josuee. Kʼalal yichʼoj xa ox 110 sjabilale cham. Li j-israeletike laj toʼox yichʼik ta mukʼ Jeova kʼalal kuxul toʼox li Josuee. Pe kʼalal cham li Josuee lik yichʼik ta mukʼ jecheʼ diosetik jech kʼuchaʼal tspasik li krixchanoetik ta Kanaane. Ta skoj ti muʼyuk xa bu la xchʼunbeik smantal Jeova li j-israeletike, li Jeovae laj yakʼ ti akʼo xlik pasbatikuk kʼusi chopol yuʼun li ajvalil ta Kanaan ti Jabin sbie. Vaʼun li j-israeletike lik skʼanbeik vokol Jeova yoʼ xkoltaatike. Jaʼ yuʼun li Jeovae la stʼuj yan jbeiltasvanej, Barak sbi, yuʼun jaʼ tskolta li krixchanoetik yoʼ xlik yichʼik ta mukʼ yan velta li Jeovae.

Li meʼ j-alkʼop Deborae la stak ta ikʼel Barak yoʼ xalbe jun aʼyej ti laj yal Jeovae, xi laj yale: «Batan li ta yukʼumal Sisone ikʼo batel lajunmil viniketik sventa xapasik kʼop xchiʼuk li yajsoltarotak Jabine, jaʼ te chatsal li Sisarae ti jaʼ li bankilal soltaroe». Pe xi la stakʼbe Debora li Barake: «Jaʼ to chibat mi chabat eke». Vaʼun xi la stakʼ li Deborae: «Lek, chbat jchiʼinot pe maʼuk voʼot chamil li Sisarae. Yuʼun li Jeovae yaloj ti jaʼ ta stojolal jun ants ta xmilate».

Li Deborae bat li ta vits Tabor xchiʼuk Barak xchiʼuk yajsoltarotak yoʼ xbat xchapan sbaik sventa li paskʼope. Kʼalal laj yaʼi li Sisarae la  xchapan li skaretatak sventa paskʼop xchiʼuk li yajsoltarotake. Vaʼun li Deborae xi laj yalbe li Barake: «Voʼot chakʼ apas kanal tana li Jeovae». Jaʼ yuʼun li Barak xchiʼuk li lajunmil sviniktake, bat stsakik ta kʼop li yajsoltarotak Sisarae.

Li Jeovae laj yakʼ ti akʼo xmal lokʼel yok li ukʼum Sisone. Ta skoj taje, jech te matsʼal kom ta achʼel skaretaik sventa paskʼop li Sisarae. Vaʼun li Sisarae, yal li ta skaretae xchiʼuk jatav batel. Li Barak xchiʼuk li yajsoltarotake la stsalik ta kʼop li yajsoltarotak Sisarae. Li Sisarae, jatav batel xchiʼuk te bat snakʼ sba ta skarpana jun ants ti Jael sbie. Li Jaele laj yakʼbe yuchʼ leche li Sisarae vaʼun la xpix ta manta jech te och svayel, yuʼun lubem tajek, bat tajek xchʼulel ta vayel. Vaʼun li Jaele nopaj batel ta kʼunkʼun, te la stsak jun teʼ ti lek tsʼubtsʼub sniʼe xchiʼuk la spajbe ta sjol, vaʼun cham li Sisarae.

Ta tsʼakal li Barake bat li ta skarpana Jaele, yuʼun bat skʼel li Sisarae. Li Jaele lokʼ li ta skarpanae, vaʼun xi laj yalbe li Barake: «Laʼ, chkakʼbot avil li vinik ti yakal chasaʼe». Kʼalal och batel li ta karpanae, laj yil ti chamem xa li Sisarae. Vaʼun li Barak xchiʼuk Deborae la skʼejintaik Jeova yoʼ xichʼik ta mukʼe. Yuʼun koltaatik ta stsalel li yajkontraike, vaʼun 40 jabil laj yilik jun oʼontonal li j-israeletike.

«Li antsetik ti tspukik batel li lekil aʼyejetike jaʼik epal soltaroetik» (Salmo 68:11).