Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jvokʼ xchanobil 6

Jvokʼ xchanobil 6

Li j-israeletike kʼotik li ta Albil Balumile xchiʼuk te lik yichʼik ta mukʼ Jeova li ta axibalnae. Li paleetike jaʼ li buchʼu ta xchanubtasvanik ta Mantale, yan li jchapanvanejetike jaʼ ta sbeiltasik li jteklume. Li jvokʼ xchanobil liʼe chakʼbutik ta ilel ti xuʼ oy kʼusi chkʼot ta pasel ta stojolal yantik ta skoj li kʼusi tsnop tspas jun krixchanoe o ta skoj li stalelale. Li jujun j-israele oy kʼusi sbainoj tspas ta stojolal Jeova xchiʼuk ta stojolal li xchiʼiltakike. Albo skʼoplal kʼusi kʼot ta pasel ta slumalik ta skoj stalelalik li jujun yajtunel Dios liʼe: Debora, Noemi, Josue, Ana, stseb Jefte xchiʼuk Samuel. Jech xtok, albo mas skʼoplal ti buchʼutik maʼuk j-israelal krixchanoetike, jech kʼuchaʼal Raab, Rut, Jael xchiʼuk li  jgabaonetike, yuʼun lik xchiʼinik li j-israeletik ta skoj ti snaʼojik ti te chiʼinbilik yuʼun Diose.

Ta jvokʼ liʼe

XCHANOBIL 29

Laj yichʼ tʼujel li Josuee

Li Diose laj yalbe mantal Josue ti chtun kuʼuntik li avi eke.

XCHANOBIL 30

Li Raabe la snakʼ li jkʼel osiletike

Skotol li smuroaltak li lum Jerikoe lik jinuk, yan li sna Raab ti te oy ta xokon muroe muʼyuk xjin.

XCHANOBIL 31

Josue xchiʼuk li jgabaonetike

Li Josue la spas orasion xi laj yale: «¡Kʼakʼal pajan!». Pe, ¿mi takʼbat van s-orasion yuʼun Jeova li Josuee?

XCHANOBIL 32

Jun achʼ jbeiltasvanej xchiʼuk chib antsetik ti oy stsatsal yoʼontonike

Kʼalal cham li Josuee li j-israeletike lik yichʼik ta mukʼ jecheʼ diosetik. Taje la sta ep svokolik, pe koltavanik Barak, li meʼ j-alkʼop Debora xchiʼuk Jaele.

XCHANOBIL 33

Rut xchiʼuk Noemi

Chaʼvoʼ antsetik ti cham smalalike tsutik batel ta Israel. Li Rute chbat ta abtel ta osiltik, te ojtikinat yuʼun li Boase.

XCHANOBIL 34

La stsal jmadianetik li Jedeone

Tskʼanbeik vokol Jeova li j-israeletik ta skoj ti ch-ilbajinatik yuʼun li jmadianetike. Li soltarotak Jedeone, ¿kʼuxi tsal yuʼunik li 135 mil yajkontraike?

XCHANOBIL 35

Li Anae la skʼanbe Jeova ti akʼo xil junuk yole

Li Elkanae, chikʼ batel yutsʼ yalal ta Silo yoʼ xbat yichʼik ta mukʼ Jeovae. Li Anae la skʼanbe Jeova jun yol, jun jabil ta tsʼakale vokʼ li Samuele.

XCHANOBIL 36

Li kʼusi laj yal tspas li Jeftee

¿Kʼusi laj yal tspas li Jeftee xchiʼuk kʼu yuʼun ti jech laj yale? ¿Kʼusi laj yal stseb Jefte kʼalal laj yaʼi li kʼusi laj yal tspas stote?

XCHANOBIL 37

Kʼoponat yuʼun Jeova li Samuele

Li xnichʼnabtak Elie jaʼik paleetik li ta chʼulna pasbil ta nukule. Muʼyuk la xchʼunik mantal, yan li Samuele jelel xchiʼuk jun veltae kʼoponat yuʼun Jeova.

XCHANOBIL 38

Laj yakʼbe yip Sanson li Jeovae

Li Jeovae laj yakʼbe tsots yip li Sanson sventa stsal li jfilistaetike, laj yichʼ chukel li Sanson ta skoj ti muʼyuk lek li kʼusi la spase.