Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 28

Chkʼopoj jkot meʼ vuro

Chkʼopoj jkot meʼ vuro

Li j-israeletike jutuk xa mu sta 40 jabil te oyik ta takixokol balumil. Laj xa ox stsalik mukʼta tsatsal lumetik. Te xa yakʼoj skarpanaik ta stenlejaltik jteklum Moab, ta stukʼil slokʼeb kʼakʼal ta Ukʼum Jordan. Jutuk xa tajek skʼan x-ochik batel li ta Albil Balumile. Li ajvalil ta Moab ti Balak sbie chiʼ mi xpojbat yuʼun j-israeletik li yosile. Jech oxal bat xchiʼin ta loʼil jun vinik ti Balaam sbie, laj yalbe ti akʼo xbat ta Moab sventa xchopol kʼopta li j-israeletik yoʼ oyuk kʼusi chopol snuptanike.

Pe li Jeovae laj yalbe Balaam ti akʼo mu xbat xchopol kʼopta li j-israeletike. Jech oxal muʼyuk skʼan xbat ta Moab li Balaame. Li ajvalil Balake laj yalbe ta xchibal velta Balaam ti ta xakʼbe kʼusiuk noʼox tskʼan yoʼonton mi bate, pe muʼyuk skʼan xbat xtok. Xi albat yuʼun Dios li Balaame: «Batan, ta xkakʼbot permiso, pe jaʼ noʼox me xuʼ xaval li kʼusi chkalbote».

Li Balaame la skajlebin batel smeʼ vuro, bat ta Moab ta stukʼil sur. Li kʼusi oy ta yoʼontone jaʼ ti xchopol kʼopta j-israeletik akʼo mi albat yuʼun Jeova ti mu jechuk spase. Li yaj-anjel Jeovae oxib to velta laj yakʼ sba ta ilel ta be. Li Balaame m u xil li anjele, pe li meʼ vuroe xil, jech oxal yan-o be la stam batel, yuʼun la stikʼ sba ta osiltik. Ta jlikele, li meʼ vuroe nopaj tajek li ta muroe vaʼun lik slatsʼbe yok li Balaame. Ta slajebal xa une, la spatan sba ta oʼlol be. Kʼalal jech kʼot ta pasele, li Balaame la smaj ta snamteʼ yan velta li smeʼ vuroe.

Li Jeovae laj yakʼ kʼopojuk li meʼ vuroe. Li meʼ vuroe xi la sjakʼbe li Balaame: «¿Kʼu yuʼun ti chamajune?». Xi la stakʼ li Balaame: «Yuʼun laj xa apʼisun ta bol vinik. ¡Liʼuk jtsakoj kespadae ta jmilot ti jechuke!». Xi la stakʼ li meʼ vuroe: «Jal xa tajek ti chakajlebinune, ¿mi yuʼun oy xa onoʼox jech jpasojbot ti mu jchʼun amantale?».

Li Jeovae jaʼ to te la sjambe sat Balaam sventa xil li anjele. Xi laj yal li anjele: «Li Jeovae jamal laj yalbot ti akʼo mu xbat achopol kʼopta li Israele». Xi la stakʼ li Balaame: «Laj xa jta jmul. Jaʼ lek chisut batel ta  jna». Pe xi albat yuʼun li anjele: «Xuʼ xabat li ta Moabe, pe jaʼ noʼox me xuʼ xaval li kʼusi chalbot Diose».

¿Mi laj van xchʼun mantal li Balaame? Muʼyuk, yuʼun ta tsʼakale oxib to velta chchopol kʼopta ox yaʼi li j-israeletik. Pe li jujukoj tskʼan ox chchopol kʼoptavane, li Jeovae la sjel ta bendision. Kʼalal la stsakik ta kʼop Moab li j-israeletike, te cham li Balaame. ¿Mi mu jechuk ti jaʼ mas lek ti lajuk onoʼox xchʼunbe smantal Jeova li Balaame?

«Kʼelo me abaik ta sventa skotol li xpichʼetel oʼontonale, yuʼun kʼalal ep kʼusitik oy yuʼun li jun krixchanoe, maʼuk tsta-o xkuxlejal li kʼusitik oy yuʼune» (Lukas 12:15).