Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 20

Yan vaktos vokolil

Yan vaktos vokolil

Li Jeovae laj yalbe Moises xchiʼuk Aaron ti akʼo xi xbat yalbeik li faraone: «Mi mu xakʼan xatak batel li jteklumale, ta jtak talel xkochetik li ta alumale». Li xkochetike jaʼ jtos mukʼta vov ti chtiʼvanike. Jaʼ yuʼun ta smilal noʼox mukʼta vovetik och ta snaik li krixchanoetik ta Ejiptoe, akʼo mi jkʼulej o mi povreik. Solel noj ta mukʼta vovetik li jteklume. Pe li ta Gosen ti jaʼ te nakalik li j-israeletike muʼyuk xkʼot jkotuk mukʼta vov. Li xchantosal vokolil liʼe xchiʼuk li yantik chtal ta tsʼakale jaʼ xa noʼox akʼbat svokol li j-ejiptoetike. Muʼyuk xa laj yil svokol li j-israeletike. Jaʼ yuʼun li faraone xi la skʼanbe vokol li Moisese: «Avokoluk, albo Jeova ti akʼo slokʼes li vovetike, mi laje, ta xkakʼ batuk li j-israeletike». Li Jeovae la slokʼes li vovetike, pe kʼalal laj xa ox slokʼes batele, li faraone muʼyuk xa skʼan stak batel li j-israeletike. ¿Mi chchʼun onoʼox van mantal xanaʼ li faraone?

Xi laj yal li Jeovae: «Mi mu skʼan stak batel jteklumal li faraone, chkakʼ ipajuk xchonbolomik li j-ejiptoetike, vaʼun chchamik». Kʼot ta spasel ta yokʼomal li kʼusi laj yal Jeovae, yuʼun cham xchonbolomik li j-ejiptoetike, pe muʼyuk xcham jkotuk xchonbolomik li j-israeletike. Pe li faraone tsots yoʼonton, yuʼun muʼyuk la xchʼun mantal yan velta.

Ta tsʼakale, li Jeovae laj yalbe Moises ti akʼo xbat skʼel yan velta li faraone, jech xtok laj yalbe ti akʼo svij batel tan ta ikʼe. Li tane kʼataj ta polvo ti la xkuch batel li ikʼe, kʼot ta sbekʼtal skotol li j-ejiptoetike. Ta skoj li polvo taje, tsakeik-o ta kʼaʼemal chin li j-ejiptoetik xchiʼuk li chonbolometike, kʼux tajek li chin taje. Pe li faraone jpʼel-o yoʼonton, ti muʼyuk tskolta batel xtok li j-israeletike.

 Li Jeovae laj yalbe Moises ti akʼo xi xbat yalbe li faraon xtoke: «¿Mi jech-o ti mu xakʼan xatak batel li jteklumale? Mi jeche, chkakʼ taluk bot li okʼome». Li Jeovae la stak yalel tal bot xchiʼuk chauk li ta yokʼomale, jech xtok yal talel kʼokʼ li ta balumile. Taje toj tsots li kʼusi kʼot ta pasele, muʼyuk bu jech kʼotem-o ta pasel li ta Ejiptoe. La slilin skotol li teʼetike xchiʼuk li kʼusitik tsʼunbilike, pe muʼyuk jech xkʼot ta pasel li ta Gosene. Xi laj yal li faraone: «Albo Jeova ti akʼo pajuk li vokolil liʼe, mi laje xuʼ xabatik». Pe kʼalal laj yil faraon ti paj xa ox skotol li vokolile, muʼyuk skolta batel xtok li jteklume.

Jaʼ yuʼun xi laj yal li Moisese: «Akʼo taluk kʼulubetik sventa slajesik li kʼusitik tsʼunajtik ti kol komel ta bote». Li kʼulubetike xkoʼolaj ta pʼilix, jaʼ noʼox ti mas to mukʼtike. Ta smiyonal noʼox li kʼulubetike, jaʼ yuʼun la slajesik li kʼusitik to kom ta teʼetik xchiʼuk li kʼusitik tsʼunbilike. Li faraone xi la skʼanbe vokol li Moisese: «Avokoluk, albo Jeova ti akʼo slokʼes batel li kʼulubetike». Pe kʼalal laj xa ox slokʼes batel kʼulubetik li Jeovae, muʼyuk la stak lokʼel j-israeletik xtok li faraone.

Li Jeovae xi laj yalbe li Moisese: «Toyo muyel akʼob ta vinajel». Kʼalal naka noʼox la stoy muyel skʼobe, ikʼub tajek li osile. Oxib kʼakʼal muʼyuk xilik osil li j-ejiptoetike. Pe ti bu oy li j-israeletike oy-o sak osil.

Li faraone xi laj yalbe li Moisese: «Batan xchiʼuk li achiʼiltake, jaʼ noʼoxe, chkom li achijik xchiʼuk avakaxike». Xi la stakʼ li Moisese: «Persa chkikʼ batel li jchonbolomkutike, yuʼun jaʼ chkakʼbekutik ta smoton Jdioskutik». Kap tajek sjol li faraone xchiʼuk xi tsots laj yale: «¡Lokʼan xa batel liʼe, mi laj kil to asate, ta jmilot!».

«Mu koʼoluk li buchʼu tukʼe xchiʼuk li buchʼu toj chopole, li buchʼu chtun ta stojolal Diose xchiʼuk li buchʼu muʼyuk chtun ta stojolale» (Malakias 3:18).